MATKAILUN TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA (TKI)

Tervetuloa Lapin ammattikorkeakoulun matkailun TKI-sivulle! 

Tarjoamme matkailualan toimijoille monipuolisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita (TKI). Toimintamme tukee vahvasti Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kestävän matkailun strategista painoalaa.

Vahvoja osaamisalueitamme ovat  matkailun vastuullisuus, turvallisuus ja ennakointi, aluetalousvaikutusten mittaaminen sekä matkailun  liiketoiminnan kehittäminen. Kehittämisen läpileikkaavina teemoina ovat kestävä kehitys, digitalisaatio ja tiedolla johtaminen.