MATKAILUN TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA (TKI)

TUTUSTU ASIANTUNTIJOIHIMME

Markku Nissi

Osaamispäällikkö
Email: markku.nissi@lapinamk.fi
Puh: +358 40 187 1874

Työskentelen osaamispäällikkönä Lapin ammattikorkeakoulussa Vastuulliset palvelut  -osaamisryhmässä vastaten matkailun koulutuksesta, TKI-toiminnasta sekä MTI:n kehittämisestä ja ylläpidosta. Olen toiminut urallaan asiantuntijana 20 vuotta erilaisissa matkailuliiketoiminnan, strategisen kehittämisen sekä matkailualueiden kokonaisvaltaisten kehittämissuunnitelmien parissa. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen maisteri (YTM, matkailututkimus).

Malla Alatalo

Projektisuunnittelija
Email: malla.alatalo(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 121 6654

LinkedIn

Työskentelen matkailun TKI-tiimissä projektisuunnittelijana ja asiantuntijana eri projekteissa. Lisäksi minulle kuuluu hankevalmistelun tehtäviä ja toimin myös paikallisen kulttuurimatkailuverkoston Kulttuurin Avoimet Ovet (KAO) toisena koordinaattorina. Koulutukseltani olen kulttuurituottaja (amk), minkä lisäksi olen opiskellut taiteen maisterin tutkinnon Lapin yliopiston kansainvälisessä European Master in Arts, Culture and International Management -ohjelmassa.

Mervi Angeria

Lehtori
Email: mervi.angeria@lapinamk.fi
Puh. +358 40 142 9046

Opetan matkailua, ohjaan kehittämis- ja opinnäytetöitä sekä kehitän restonomikoulutusta. Erityisosaamistani on vastuullinen luontomatkailu, luonnon hyvinvointivaikutukset ja kehittämisosaaminen. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja ympäristökasvattaja.

Päivi Hanni-Vaara

Lehtori
Email: paivi.hanni-vaara@lapinamk.fi
Puh. +358 40 710 6397

Toimin lehtorina työskennellen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- sekä opetustoiminnassa. Korkeakoulu-uraani edelsi pitkä työura matkailuelinkeinossa. Pidän työskentelystä ihmisten kanssa ja koen olevani kotonani monimuotoisissa verkostoissa. Ydinosaamiseni keskittyy matkailualan palveluiden digitaalisuuteen ja digitalisaation murrokseen eri alustoilla. Koulutukseltani olen liiketalouden tradenomi (tietojenkäsittely), restonomi (YAMK) sekä aikuiskasvatuksen pedagogi. Parhaillaan teen väitöstutkimusta Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa työnimellä ”Empatia matkailun digitaalisessa palvelukohtaamisessa.

Anu Harju-Myllyaho

TKI-erityisasiantuntija, Vastuulliset palvelut
Email: etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 6477231

Linkedin

Toimin Vastuulliset palvelut-osaamisryhmässä TKI-erityisasiantuntijana. Olen koulutukseltani restonomi YAMK (2012) sekä YTM (2018). Asiantuntijuuteeni kuuluvat erityisesti matkailun osallisuuteen, työllisyyteen sekä tulevaisuudentutkimukseen liittyvät teemat.

Eeva Helameri

Projektisuunnittelija
Email: eeva.helameri@lapinamk.fi
Puh. +358 40 619 5662

LinkedIn

Työskentelen asiantuntijana EU-rahoitteisissa hankkeissa. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineenani englantilainen filologia.

Milla Hirvaskari

Päätoiminen tuntiopettaja
Email: etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 571 6578

Toimin päätoimisena tuntiopettajana restonomikoulutuksessa sekä asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä EU-projekteissa. Koulutukseltani olen restonomi (YAMK). 

Sisko Häikiö

Lehtori
Email: sisko.haikio(at)lapinamk.fi
Puh: +358 40 631 6417

Opetan ja ohjaan viestintää, suomea toisena kielenä sekä saksaa. Erityisosaamistani ovat vastuullisuusviestintä, kielitietoisuus ja kulttuurienvälinen viestintä. Koulutukseltani olen filosofian maisteri.

Jenny Janhunen

Lehtori
Email: jenny.janhunen(at)lapinamk.fi
Puh: +358 40 3572683

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa lehtorina. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (matkailututkimus), matkailun ohjelmapalvelujen tuottaja ja matkanjohtaja. Osaamisen ja opetuksen keskiössä ovat strateginen suunnittelu, digitaalinen markkinointi, asiakaskokemuksen muotoilu ja vastuullisuus ilmiönä. Toimin matkailun asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä EU-projekteissa. 

Heidi Kaihua

Lehtori
Email: heidi.kaihua@lapinamk.fi
Puh. +358 40 710 6437

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa lehtorina muun muassa työntekijäkokemuksen johtamiseen, liiketoiminnan konseptointiin ja tarinallistamiseen sekä turvallisuusjohtamisen teemoihin liittyen. Koulutukseltani olen restonomi (YAMK) ja teen väitöstutkimusta matkailualan yritysten johtajuudesta Lapin yliopistoon. Toimin asiantuntijana etenkin kansallisissa hankkeissa ja asiantuntijuuteeni kuuluvat erityisesti johtajuuteen, vieraanvaraisuuteen, konseptointiin liittyvät teemat.

Marlene Kohllechner-Autto

Erityisasiantuntija
Email: marlene.kohllechner-autto@ulapland.fi
Puh. 040 653 2446

Toimin erityisasiantuntijana LUC TKI-tukipalveluissa. Autan sinua mielelläni Horizon Europe, Erasmus+, Interreg Aurora, Norther Periphery and Arctic sekä Interreg Europe ohjelmien hankehakemusten kanssa. 

 

Hanna Korpua

Suunnittelija
Email: hanna.korpua@lapinamk.fi
Puh.

Työskentelen Vastuulliset palvelut -tiimissä suunnittelijan tehtävissä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja viimeistelen parhaillaan maisterintutkintoja sekä matkailututkimuksesta että palvelumuotoilusta.

Sini Kestilä

Projektipäällikkö
Email: etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 703 0678

Toimin projektipäällikkönä EU-rahoitteisissa hankkeissa. Osaamistani on monipuolinen hanketyö, johon sisältyy niin hankkeiden suunnittelu, organisointi, sidosryhmäyhteistyö ja sisällön tuottaminen. Koulutukseltani olen taiteen maisteri, restonomi (AMK) ja minulla on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys. Olen väitöskirjatutkijana Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Lapin yliopistolla.

 

Aulikki Laitinen-Tolonen

Lehtori
Email: aulikki.laitinen-tolonen(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 591 3783

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa matkailun ja liiketalouden koulutusohjelmissa sekä kansainvälisissä erityisohjelmissa lehtorina. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (kansainvälinen politiikka) ja MBA (HKKK/Aalto kansainvälinen kauppa). Teen väitöskirjaa Lapin yliopistoon taiteiden tiedekuntaan palvelumuotoiluun liittyen matkailun turvallisuuteen osana kestävää kehitystä. Toimin asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä hankeprojekteissa. Vahvuuksiani ovat strateginen suunnittelu, palvelumuotoilu, johtaminen, ennakointi ja kestäväkehitys systeemisestä näkökulmasta.

 

 

Marja Lempiäinen

Lehtori
Email: marja.lempiainen(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 709 6822

Toimin Lapin ammattikorkeakoulun matkailun koulutuksessa lehtorina. Olen koulutukseltani hallintotieteiden maisteri (HTM, liiketalous ja johtaminen) ja filosofian maisteri (historia). Erityisosaamistani ovat liiketoiminnan johtaminen, yrittäjyys, ennakointi sekä ohjaus- ja kehittämisosaaminen. Opetan ja ohjaan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä aiheita. Ohjaan opinnäytetöitä ja toimin asiantuntijana kehittämishankkeissa.

 

Sari Nisula

Projektisuunnittelija
Email: etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 638 6562

Toimin projektisuunnittelijana sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankkeissa monialaisesti sekä matkailussa että välillä muillakin aloilla. Kiinnostukseni kohteita ovat erilaiset vastuullisuusaiheet, yrittäjyyteen liittyvät teemat sekä palvelumuotoilu. Toimin lisäksi tuntiopettajana. Olen koulutukseltani taiteen maisteri, ja minulla on opettajan pedagoginen koulutus. Parhaillaan teen taiteen maisterin tutkintoa palvelumuotoilusta.

 

Petra Paloniemi

Lehtori
Email: petra.paloniemi(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 710 6435

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa lehtorina. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (matkailututkimus). Teen väitöskirjaa Lapin yliopistoon arvonluonnista matkailun digitaalisilla alustoilla. Toimin myös asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä EU-projekteissa. Asiantuntijuuteeni kuuluvat erityisesti kestävään matkailuun, vieraanvaraisuuteen, elämyksiin ja matkailun digitaalisuuteen liittyvät teemat.

 

Pia Peltoperä

Asiantuntija
Email: pia.peltopera(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 185 4097

Toimin asiantuntijana matkailun TKI-tiimissä ja tuntiopettajana restonomikoulutuksessa. Koulutukseltani olen matkailualan restonomi (YAMK) sekä viiniasiantuntija, ja minulla on myös ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys. Pitkä ja monipuolinen kokemus matkailu- ja palvelualoilta, erityisesti ravintoloista, on luonut vahvat työelämäyhteydet ja vankan pohjan kehittämistyölle. Vahvuuksiani ovat verkostoissa toimimisen ohella hyvät organisointitaidot sekä innovatiivisuus.

 

Jenni Pyhäjärvi

Lehtori
Email: jenni.pyhajarvi@lapinamk.fi
Puh.+358 40 8381544

Toimin Lapin ammattikorkeakoulussa lehtorina. Asiantuntijuuteni ytimessä ovat yleisesti matkailuala ja markkinointi. Osaamiseni ja opetuksen keskiössä ovat tapahtumat, tapahtumamarkkinointi ja tapahtumamatkailu ilmiönä, matkailualan projektit, projektiosaaminen, asiakaskokemus ja konseptointi. Toteutan työssäni työelämäläheistä pedagogiikkaa.

 

Petri Pälli

Lehtori
Email: petri.palli@lapinamk.fi
Puh. +358 40 710 6425

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa lehtorina ja työsuojeluvaltuutettuna. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Olen erikoistunut työelämän turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ja työsuojeluun. Pidän erilaisia passi- ja sertifikaattikoulutuksia: hygipassi, anniskelupassi, matkailun turvallisuuspassi, työturvallisuuskortti ja ensiapu.

Eija Raasakka

Projektipäällikkö
Email: etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 709 8160

Toimin projektipäällikkönä sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Koulutukseltani olen restonomi. Osaamistani ovat monipuolinen matkailun verkostotoiminta ja matkailun turvallisuus, jonka tiimoilta toimin Visit Finland Akatemiakouluttajana.

 

Pasi Satokangas

Projektisuunnittelija
Email: pasi.satokangas(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 705 4976

Pasi työskentelee projektisuunnitelijana erityisesti matkailua koskevien selvitysten parissa. Pasi on mukana useissa erilaisissa kehittämishankkeissa. Osaamisalueisiin kuuluu mm. matkailun ja tapahtumien talousvaikutukset. Koulutus yhteiskuntatieteiden maisteri ja yo-merkonomi.

Kristian Sievers

Lehtori
Email: kristian.sievers@lapinamk.fi
Puh: +358 40 631 9248

Työskentelen Lapin ammattikorkeakoulussa osa-aikaisena tuntiopettajan. Koulutukseltani olen MSc in International Hotel Management  ja Restonomi amk. Olen viime vuosina työskennellyt asiantuntijana erityisesti matkailun tiedolla johtamiseen ja strategiseen suunnitteluun keskittyvissä hankkeissa.

Mirva Tapaninen

Projektipäällikkö, Palvelutoiminnan suunnittelija
Email: mirva.tapaninen(at)lapinamk.fi
Puh. +358 40 527 6270

Minulla on laaja kokemus EU-rahoitteisissa hankkeissa toimimisesta. Vahvuutenani on organisatoriset taidot, jotka ovat olleet hyödyksi toimiessani useammassa EU-rahoitteisissa matkailutoimialan hankkeissa hallinnollisissa ja sisällöntuotannon tehtävissä sekä palveluliiketoiminnan suunnittelijan tehtävissä.

Ben Taylor

Liikunnan ja matkailun kehittämisen asiantuntija
Email: ben.taylor@lapinamk.fi
Puh: +358 (0) 40 610 5389

 

Työhöni kuuluu projektinhallintaa, projektien koordinointia ja kansainvälisen kumppanuuden kehittämistä. Minulla on maisterin tutkinto jyväskyläläisestä urheilujohtamisesta ja olen työskennellyt 12 vuotta luksusgolfmatkailualalla Skotlannissa ja 5 vuotta urheilu- ja koulutusprojekteissa ympäri maailmaa.

Teija Tekoniemi-Selkälä

Lehtori
Email: teija.tekoniemi-selkala@lapinamk.fi
Puh: +358 40 731 8054

Työskentelen matkailun lehtorina Lapin ammattikorkeakoulussa englanninkielisessä matkailun koulutusohjelmassa. Koulutukseltani
olen kauppatieteiden maisteri, ja olen työskennellyt matkailualalla koulutus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä yli 30 vuotta. Opetuksen ja opinnäytetöiden ohjaamisen lisäksi, toimin sekä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa asiantuntijan roolissa. Kiinnostukseni kohteita ovat mm. kestävä matkailun kehittäminen, matkailuelämysten ja -palveluiden tuotekehitys ja muotoilu sekä uusi luksusmatkailu.

Minna Väyrynen

Lehtori
Email: minna.vayrynen@lapinamk.fi
Puh: +358 40 179 3921

Opetan ammatillista englantia, ruotsia ja viestintää matkailun ja liiketalouden koulutusohjelmissa. Toimin myös kielten ja viestinnän asiantuntijana matkailun hankkeissa. Koulutukseltani olen filosofian maisteri pääaineenani kääntäminen ja tulkinta, lisäksi olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.