MATKAILUN TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA (TKI)

TYÖKALUJA MATKAILUN KEHITYSTYÖHÖN

 

Olemme koonneet käyttöönne matkailun kehitystyön tueksi eri hankkeissa  luotuja ja sovellettuja työkaluja, materiaalipankkeja ja verkkokoulutuksia. Työkalut soveltuvat matkailuyritysten ja -kehittäjien käyttöön sekä matkailualalla työskentelevien hyödynnettäviksi.

Matkailun ABC

Matkailun ABC on matkailuyrittäjille suunnattu verkkokoulutuspaketti. Sivustolta löydät materiaalia matkailun toimintaympäristöön ja ominaispiirteisiin, menestyvään yritystoimintaan, turvallisuuteen sekä lakiin ja säädöksiin liittyen. Materiaali soveltuu sekä aloitteleville että jo jonkin aikaa alalla toimineille yrittäjille.

Reittimerkinnät- sivusto

Reittimerkinnät-sivustolle on koottu tietoa maastoreittien suunnittelun ja ylläpitämisen tueksi. Sivustolle on koottu erilaisia ohjeistuksia ja työkaluja helpottamaan selkeiden, yhteneväisten ja turvallisten reittien suunnittelua.

Lappi Luxus-liiketoimintamalli

Lappi Luxus-liiketoimintamalli on luonnontuote-, hyvinvointi- ja matkailualan yritysten tueksi suunniteltu  työkirja, johon on koottu erilaisia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoimintamallissa huomioidaan paikallisuus, ympärivuotisuus, kansanperinne- ja tutkimustieto, luonnontuotteet, raaka-aineet sekä toiminnan kannattavuus.

Positiivinen työntekijäkokemus - Pohdintapakka esimiehille

Positiivinen työntekijäkokemus – Pohdintapakka esimiehille on erityisesti matkailualan esihenkilötehtävissä toimiville suunnattu konkreettinen korttipakka positiivisen työntekijäkokemuksen edistämiseen. Tutustu myös Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus-hankkeessa tuottettuihin  videomateriaaleihin teemoilla Ennen työsuhdetta, työsuhteen aikana sekä työsuhteen jälkeen.

Arctic Guide-kurssi

Englanninkielinen Arctic Guide-verkkokurssi tutustuttaa sinut lapissa toimivan matkaoppaan työhön ja sen erikoispiirteisiin, kuten kylmältä suojautumiseen, ryhmänjohtamiseen, lumikelkkailuun sekä vastuullisuuteen. Kuudesta moduulista koostuvan kurssin suoritettuaneille myönnetään Arctic Guide-seretifikaatti.

Phenomena of Arctic Nature - oppimateriaalit

Phenomena of Arctic Nature – luontomatkailun ja palvelukonseptoinnin opetus- ja oppimateriaalisivustolla on englanniksi teoriatietoa sekä käytännön työkaluja koskien luontomatkailun ja luontomatkailun kehittämistä suojelualueilla. Koulutusmateriaalia voi hyödyntää esimerkiksi perehtymis- ja koulutusmateriaalina luontomatkailun kehittämistyössä, itseopiskelumateriaalina sekä opetusmateriaalina.