Reittimerkinnät laadun merkkinä

Hyvät maastoreittimerkinnät ovat reitin käyttäjille selkeät, yhteneväiset eri alueilla, ja reitin ylläpitäjille kustannustehokkaat. Merkinnät palvelevat niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin matkailijoita kaikkina vuodenaikoina eri reittityypeillä, monikäyttöreitellä ja reittien risteyskohdissa. Ennen kaikkea ne ovat turvallisuustekijä. Kuinka toteuttaa hyvät maastoreittimerkinnät omalle alueelle?

Sivustoltamme löydät tietoa maastoreittien suunnittelun ja ylläpitämisen tueksi. Reittimerkintäohjeistuksen toimivuutta on kokeiltu Ylläksen alueen haastavissa olosuhteissa ympärivuotisilla reiteillä. Alueella on kokeiltu myös uutta pelastus- ja paikannusmerkkiä. Sivustolta löytyy tietoa lisäksi reittien perustamisesta.

Reittimerkintöjen taustalla on laaja verkosto

Oheisessa kuviossa esitellään reittimerkintöihin liittyviä lukuisia yhteistyötahoja rooleineen ja vastuineen. Kuvion oikealla puolella ovat ne tahot, joiden toiminnan vaikutusalue kattaa koko maan, ja vasemmalla puolella ne, jotka toimivat paikallisesti.