Moottorikelkkaurat

Moottorikelkkauran perustajana voi olla esimerkiksi kunta, matkailuyritys tai moottorikelkkakerho. Ura perustetaan yleensä valtion tai yksityisen omistamalle maalle. Uran perustaja ottaa yhteyttä maanomistajiin ja tekee heidän kanssaan maankäyttösopimukset, joissa sovitaan yleensä maankäyttökorvauksista, sopimuksen määräajasta ja irtisanomisperusteista. Muut asiaan liittyvät tahot, kuten alueen paliskunta, saavat ottaa kantaa urasuunnitelmaan. Kun sopimukset on tehty, uran pitäjä ottaa alueen haltuunsa. Moottorikelkkauran merkitsemisessä käytetään opasteita, joita koskevia ohjeita antaa mm. Suomen standardisoimisliitto.

MOOTTORIKELKKAURAN PERUSTAMINEN

(Pekka Herva, Lapin ELY-keskus )