Työkalut

Reitin ylläpitäjä on velvollinen toimimaan kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti arvioimalla reittien riskit ja huolehtimalla reitin turvallisuudesta sekä antamaan riittävät tiedot reitin käytöstä. Tällä sivulla on työkaluja, joita käyttämällä reitin ylläpitäjä täyttää kuluttajanturvallisuuslain velvollisuuksia.

Maastoreittien riskienhallintatyökalu on reittien ylläpitäjille ja suunnittelijoille tehty sähköinen työkalu. Siihen pystyy tallentamaan perustiedot reitistä ja kartoittamaan reitin riskit.

Turvallisuusasiakirja maastoreiteille (pdf) on reitin ylläpitäjän työkalu, jolla toteutetaan kuluttajaturvallisuuslain vaatimaa huolellisuusvelvollisuutta. Yhteen turvallisuusasiakirjaan voi koota tiedot kaikista reiteistä.