SUUNNITTELUN TUEKSI

Täältä löydät ohjeita ja linkkejä maastoreittien suunnittelun, merkitsemisen, perustamisen ja ylläpitämisen avuksi. Sivustolta löytyy myös selvityksiä, joissa käsitellään maastoreitteihin liittyviä vastuita ylläpitäjän, yrittäjän, ulkoilijan ja monikäytön näkökulmista. Lisäksi sivustolla on selvitys, jossa käsitellään mobiiliopastuksen turvallisuutta reittien näkökulmasta.


Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastekokonaisuus (pdf) on kattava julkaisu, joka sisältää tietoa reittien opastekokonaisuuden suunnittelusta. Julkaisussa maastoreittimerkintöjä käsitellään turvallisuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista.

Reittien vastuut (pdf) on selvitys, jossa kerrotaan kuluttajaturvallisuuslain reitin pitäjälle asettamista velvollisuuksista, järjestöjen antamista ohjeista sekä käyttäjän omasta vastuusta.

Reittien monikäyttö (pdf) on selvitys, jossa huomioidaan monikäyttöä useista eri näkökulmista sisällyttäen tarkasteluun eri liikuntalajit, tapahtumat, reittityypit ja luonnonolosuhteet.

Reittien turvallisuus mobiiliopastuksessa (pdf) on selvitys, jossa käydään läpi mobiililaitteiden käyttö reittiopastuksessa. Mobiililaitteiden riskit ja mahdollisuudet reittiturvallisuuden näkökulmasta sekä huomioidaan mobiiliopastusta turvallisuusnäkökulmasta.

Reitin perustaminen -sivulta saat tietoa ulkoilureitin perustamisesta.