Moottorikelkkailu

Moottorikelkkoja on sekä vapaa-ajan että hyötykäytössä. Työnsä puolesta moottorikelkoilla liikkuvat muun muassa poliisit, rajavartijat ja pelastushenkilöt, sekä poromiehet ja metsätalouden harjoittajat. Moottorikelkoilla on vahva asema matkailun ohjelmapalveluiden välineenä – pitkät safariletkat ovat tuttu näky esimerkiksi Lapissa. Vapaa-ajan kelkkailu suuntautuu yleensä moottorikelkkareiteille tai maksullisille moottorikelkkaurille.

Moottorikelkkareittiä ja -uraa on usein vaikea erottaa toisistaan merkintöjen perusteella. Moottorikelkkareitit on merkitty virallisilla liikennemerkeillä ja niillä noudatetaan tieliikennelakia. Reitinpitäjän velvollisuudet on määritelty maastoliikennelaissa ja ne käsittävät lähinnä reitin ajokuntoisuuden tarkistamisen vuosittain ajokauden alkaessa. Reitillä ajaminen edellyttää vähintään T-luokan ajokorttia.

Moottorikelkkaurilla noudatetaan maastoliikennelakia, joka ei sääntele tarkasti vaadittavia merkintöjä. Maastoliikennelaissa edellytetään moottoriajoneuvon kuljettajalta 15 vuoden ikää sekä varovaisuutta ja liikkumisesta aiheutuvien haittojen välttämistä. Uran käyttäminen vaatii usein maksullisen luvan lunastamisen. Moottorikelkkauran pitäjä vastaa uran tai palvelun turvallisuudesta kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti.

Reitistön merkkejä sivustolla on esimerkkejä moottorikelkkareiteillä ja -urilla käytettävistä merkinnöistä.

Moottorikelkkareitit sivustolla on tietoa moottorikelkkareitin perustamisesta.

Moottorikelkkaurat sivustolla on tietoa moottorikelkkauran perustamisesta.

 

Lisää moottorikelkkailusta: