OPASTEKOKONAISUUS

Opastekokonaisuus käsittää opastetaulujen, viittojen ja jatkuvan merkinnän muodostavan kokonaisuuden reitillä.

Reitillä voi myös olla muita merkintöjä kuten varoitus- ja kieltomerkkejä. Varoitusmerkkien käyttö ja sijoittelu perustuvat riskien arviointiin. Varoitusmerkkien alla voidaan käyttää tekstillä varustettua lisäkilpeä.

Opastetauluissa, viitoissa ja jatkuvissa merkeissä käytetään symboleja tarpeen mukaan, esimerkiksi ilmoittamaan erityisen huomion tarpeesta reitillä, suosittelemaan reittiä tietylle kulkutavalle tai osoittamaan viranomaismääräykseen perustuvaa kieltoa.

Suosituksena on käyttää Suomen Standardoimisliiton  SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit -standardin yksiselitteisiä ja kansainvälisesti ymmärrettäviä symboleja merkittäessä maastoreitin suositeltuja kulkutapoja ja alueelta löytyvää palveluntarjontaa. Standardi on ostettavissa Suomen Standardisoimisliiton verkkokaupasta. Standardi sisältää myös maastoreiteillä käytettäviä varoitus-, kielto-, määräys- ja ohjemerkkejä mittoineen, väreineen ja käyttöohjeineen.

Reittimerkintäohjeistus:

Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastekokonaisuus