Paikannusmerkki

Ulkoilun- ja liikunnan merkit -standardin SFS 4424:2020 mukainen paikannusmerkki.

Uusi paikannusmerkki sisältyy 1.6.2020 voimaan tulleeseen tieliikennelakiin. Nimensä mukaisesti merkki auttaa paikantamaan avun tarvitsijan ja sen käyttöä suositellaan reittiturvallisuuden parantamiseksi. Aloite tähän eri viranomaistahojen yhteistyönä suunniteltuun merkkiin on lähtoisin Lapin pelastuslaitokselta.

Merkkiä voidaan käyttää koko Suomen alueella.  Merkki helpottaa viranomaisyhteistyötä, sillä se mahdollistaa selkeän viestinnän reittitoimijoille, pelastusviranomaisille ja loppukäyttäjille, mukaan lukien ulkomaalaiset käyttäjät.

Kunnat tallentavat merkkien sijainnit osoitetietoina omiin järjestelmiinsä niin, että ne saadaan näkyviin myös Maanmittauslaitoksen karttapohjiin, jota kautta ne siirtyvät Pelastuslaitoksen ja Hätäkeskuslaitoksen käyttämiin karttoihin. Kuntaliitto on laatinut ohjeistuksen merkin käytöstä.

Paikannusmerkein merkittyjä paikannuspisteitä voi olla kaikilla maastoreiteillä ja maastokohteissa. Tieliikennelain mukaista paikannusmerkkiä  käytetään tieliikennelain alaisilla reiteillä, esimerkiksi virallisilla moottorikelkkareiteillä. Reiteillä, joita tieliikennelaki ei koske, käytetään puolestaan Ulkoilun- ja liikunnan merkit -standardin SFS 4424:2020 mukaista paikannusmerkkiä.

Paikannuspisteen sijoittelu tapahtuu riskiperusteisesti. Esimerkkejä merkin sijoittelusta:

  • Lähtöpaikat
  • Taukopaikat
  • Teiden ja reittien risteykset
  • Vaikeat reittiosuudet
  • Muut riskien arvioinnissa tunnistetut riskipaikat

Ylläs-pilotin 2017-2018 paikannusmerkkikokeilu moottorikelkkareitille. Kuva: Henri Arponen