Pelastus- ja paikannusmerkki

Uusi Paikannuspiste -liikennemerkki auttaa nimensä mukaisesti avun tarvitsijan paikantamisessa. Se sisältyy uuteen tieliikennelakiin, joka tulee voimaan kesäkuussa 2020.

Merkkiä voidaan käyttää koko Suomen alueella ja sen tarkoitus on helpottaa viranomaisyhteistyötä.  Yhtenäinen merkki mahdollistaa selkeän viestinnän sekä reittitoimijoille ja pelastusviranomaisille että loppukäyttäjille, mukaan lukien ulkomaalaiset käyttäjät. Maanmittauslaitos on hyväksynyt merkin karttapohjiinsa, joten se tulee näkymään myös Pelastuslaitoksen ja Hätäkeskuslaitoksen käyttämissä kartoissa. Kunnat tallentavat tiedot merkeistä omiin järjestelmiinsä niin, että ne saadaan näkyviin myös Maanmittauslaitoksen karttapohjiin. Kuntaliitto laatii ohjeistuksen merkin käytöstä.

Merkin sisältö on suunniteltu yhdessä viranomaistahojen kanssa. Aloite merkistä on lähtöisin Lapin pelastuslaitokselta.

Paikannuspisteitä voi olla kaikilla maastoreiteillä ja maastokohteissa, ei ainoastaan tieliikennelain mukaisilla reiteillä. Merkki sisällytetään myös päivitettävään Liikunnan ja ulkoilun merkit -standardiin.

Paikannuspisteen sijoittelu tapahtuu riskiperusteisesti. Esimerkkejä merkin sijoittelusta:
• Lähtöpaikat
• Taukopaikat
• Risteykset: teiden ja reittien risteykset
• Muut riskien arvioinnissa tunnistetut riskipaikat
• Pitkien välien täydennys tarpeen mukaan