Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareitti perustetaan ja toimitetaan maastoliikennelain mukaisesti. Laissa moottorikelkkareitti määritellään moottorikelkkailuun tarkoitetuksi tieksi. Reitin perustaja ja pitäjä on yhteisö, kuten kunta tai yritys. Reittiä suunnittelija hahmottaa reitin alustavasti ja selvittää maanomistusolot. Maanomistajat ja muut asiaan liittyvät tahot, kuten alueen paliskunta, saavat ottaa kantaa suunnitteluun. ELY-keskus antaa lausunnon reittisuunnitelmasta. Tämän jälkeen perustaja laatii ja kuuluttaa reittisuunnitelman, jonka ympäristöviranomainen hyväksyy. Maanmittauslaitos suorittaa reittitoimituksen, ja reitti merkitään kiinteistörekisteriin. Kun päätös on lainvoimainen, reitin pitäjä voi ottaa alueen haltuunsa. Reitin käyttöönottoon liittyy omia toimenpiteitä. Moottorikelkkareitin merkitsemisessä käytetään liikennemerkkejä.

MOOTTORIKELKKAREITIN PERUSTAMINEN

(Maastoliikennelaki 3 luku, Moottorikelkkailureitit, Pekka Herva, Lapin ELY-keskus )