Ylläs-pilotti 2017-2018

Ylläksen pilotoinnissa kokeiltiin REILA -hankkeessa tuotetun reittimerkintäohjeistuksen toimivuutta. Lisäksi pilotoinnissa testattiin REILA -hankkeessa laaditus pelastus- ja paikannusmerkin käytettävyyttä.

Pilotointikohteena oli Ylläksen alue ja erityisesti Sport Resort Ylläs. Alue oli haasteellinen johtuen useasta ylläpitäjästä, erilaisista reittimerkintä- ja viitoitustavoista sekä reittien ympärivuotisesta monikäytöstä. Lisäksi erityishaasteena oli asiakkaiden opastus reittien lähtöpaikoille hiihtokeskuksen alueella.

Pilotoinnissa parannettiin lähtöpaikkojen löydettävyyttä viitoituksen avulla. Lähtöpaikat ja niiden sisällöt tehtiin ohjeistuksen mukaisesti. Pilottialueen viitoitusta ja jatkuvaa reittimerkintää yhdenmukaistettiin. Lisäksi pilotissa kokeiltiin uutta pelastus- ja paikannusmerkkiä moottorikelkkareitillä ja muilla maastokohteilla.

Ylläs-pilotin raportti (pdf) on selvitys toimenpiteistä, joita Ylläs Sport Resortin alueen opastekokonaisuuden eli viitoituksen, reittimerkintöjen ja erilaisten opas- ja karttataulujen parantamiseksi tehtiin.

Kuvituskuvat (pdf) Pilotin lähtöpaikkatauluihin tehtiin hankkeessa kuvistuskuvia, joiden tehtävänä on esitellä oikeanlaista käyttäytymistä reiteillä. Kuvat on piirtänyt Metsähallituksen Anna Pakkanen ja niitä voivat muutkin käyttää omissa maastoreittien lähtöpaikkatauluissa.

Ylläspilotissa tehtiin kuluttajaturvallisuuslain mukaiset lähtöpaikkaopasteet. Niistä reitin käyttäjällä on mahdollisuus saada tarvittavat tiedot reitistä. Alla on esimerkit sekä talvi- että kesäreittien lähtöpaikkaopasteista. Jokainen lähtöpaikkaopastekuva avautuu omalle sivulle, josta sen sisällön näkee paremmin.

Avaa kuvasta talvireittien lähtöpaikan opastekuva

Avaa kuvasta talvireittien lähtöpaikan opastekuva

Avaa kuvasta talvireittien lähtöpaikan opastekuva

Avaa kuvasta kesäreittien lähtöpaikan opastekuva

Avaa kuvasta kesäreittien lähtöpaikan opastekuva

Avaa kuvasta kesäreittien lähtöpaikan opastekuva