Ylläs-pilotti 2017-2018

Ylläksen pilotoinnissa kokeiltiin REILA -hankkeessa tuotetun reittimerkintäohjeistuksen toimivuutta. Lisäksi pilotoinnissa testattiin REILA -hankkeessa laaditus pelastus- ja paikannusmerkin käytettävyyttä. Pilotointikohteena oli Ylläksen alue ja erityisesti Sport Resort Ylläs. Alue oli haasteellinen johtuen useasta ylläpitäjästä, erilaisista reittimerkintä- ja viitoitustavoista sekä reittien ympärivuotisesta monikäytöstä. Lisäksi erityishaasteena oli asiakkaiden opastus reittien lähtöpaikoille hiihtokeskuksen alueella. Pilotoinnissa parannettiin lähtöpaikkojen löydettävyyttä viitoituksen…

Reittimerkit

Monikäyttöreitit ovat yleistyneet ja reittejä ylläpitävät tahot ovat parhaansa mukaan yrittäneet pysyä kehityksen perässä, ja erilaisia reittejä on merkitty maastoon kysynnän, resurssien ja osaamisen mukaan. Tuloksena reiteillä käytetyt merkinnät, viitat ja opasteet ovat hyvin eri näköisiä, eri logiikalla suunniteltuja ja asennettuja sekä eri vaiheissa elinkaartansa. Tällä sivulla on ohjeistus reittimerkintöjen suunnittelun avuksi. Ohjeistus vastaa osaltaan…

Paikannusmerkki

Uusi paikannusmerkki sisältyy 1.6.2020 voimaan tulleeseen tieliikennelakiin. Nimensä mukaisesti merkki auttaa paikantamaan avun tarvitsijan ja sen käyttöä suositellaan reittiturvallisuuden parantamiseksi. Aloite tähän eri viranomaistahojen yhteistyönä suunniteltuun merkkiin on lähtoisin Lapin pelastuslaitokselta. Merkkiä voidaan käyttää koko Suomen alueella.  Merkki helpottaa viranomaisyhteistyötä, sillä se mahdollistaa selkeän viestinnän reittitoimijoille, pelastusviranomaisille ja loppukäyttäjille, mukaan lukien ulkomaalaiset käyttäjät. Kunnat tallentavat…

OPASTEKOKONAISUUS

Opastekokonaisuus käsittää opastetaulujen, viittojen ja jatkuvan merkinnän muodostavan kokonaisuuden reitillä. Reitillä voi myös olla muita merkintöjä kuten varoitus- ja kieltomerkkejä. Varoitusmerkkien käyttö ja sijoittelu perustuvat riskien arviointiin. Varoitusmerkkien alla voidaan käyttää tekstillä varustettua lisäkilpeä. Opastetauluissa, viitoissa ja jatkuvissa merkeissä käytetään symboleja tarpeen mukaan, esimerkiksi ilmoittamaan erityisen huomion tarpeesta reitillä, suosittelemaan reittiä tietylle kulkutavalle tai osoittamaan…