Ylläs-pilotti 2017-2018

Ylläksen pilotoinnissa kokeiltiin REILA -hankkeessa tuotetun reittimerkintäohjeistuksen toimivuutta. Lisäksi pilotoinnissa testattiin REILA -hankkeessa laaditus pelastus- ja paikannusmerkin käytettävyyttä. Pilotointikohteena oli Ylläksen alue ja erityisesti Sport Resort Ylläs. Alue oli haasteellinen johtuen useasta ylläpitäjästä, erilaisista reittimerkintä- ja viitoitustavoista sekä reittien ympärivuotisesta monikäytöstä. Lisäksi erityishaasteena oli asiakkaiden opastus reittien lähtöpaikoille hiihtokeskuksen alueella. Pilotoinnissa parannettiin lähtöpaikkojen löydettävyyttä viitoituksen…

Reittimerkit

Monikäyttöreitit ovat yleistyneet ja reittejä ylläpitävät tahot ovat parhaansa mukaan yrittäneet pysyä kehityksen perässä, ja erilaisia reittejä on merkitty maastoon kysynnän, resurssien ja osaamisen mukaan. Tuloksena reiteillä käytetyt merkinnät, viitat ja opasteet ovat hyvin eri näköisiä, eri logiikalla suunniteltuja ja asennettuja sekä eri vaiheissa elinkaartansa. Tällä sivulla on ohjeistus reittimerkintöjen suunnittelun avuksi. Ohjeistus vastaa osaltaan…

Pelastus- ja paikannusmerkki

Uusi Paikannuspiste -liikennemerkki auttaa nimensä mukaisesti avun tarvitsijan paikantamisessa. Se sisältyy uuteen tieliikennelakiin, joka tulee voimaan kesäkuussa 2020. Merkkiä voidaan käyttää koko Suomen alueella ja sen tarkoitus on helpottaa viranomaisyhteistyötä.  Yhtenäinen merkki mahdollistaa selkeän viestinnän sekä reittitoimijoille ja pelastusviranomaisille että loppukäyttäjille, mukaan lukien ulkomaalaiset käyttäjät. Maanmittauslaitos on hyväksynyt merkin karttapohjiinsa, joten se tulee näkymään myös…

OPASTEKOKONAISUUS

Opastekokonaisuus käsittää opastetaulujen, viittojen ja jatkuvan merkinnän muodostavan kokonaisuuden reitillä. Reitillä voi myös olla muita merkintöjä kuten varoitus- ja kieltomerkkejä. Varoitusmerkkien käyttö ja sijoittelu perustuvat riskien arviointiin. Varoitusmerkkien alla voidaan käyttää tekstillä varustettua lisäkilpeä. Opastetauluissa, viitoissa ja jatkuvissa merkeissä käytetään symboleja tarpeen mukaan, esimerkiksi ilmoittamaan erityisen huomion tarpeesta reitillä, suosittelemaan reittiä tietylle kulkutavalle tai osoittamaan…