Reittimerkit

Monikäyttöreitit ovat yleistyneet ja reittejä ylläpitävät tahot ovat parhaansa mukaan yrittäneet pysyä kehityksen perässä, ja erilaisia reittejä on merkitty maastoon kysynnän, resurssien ja osaamisen mukaan. Tuloksena reiteillä käytetyt merkinnät, viitat ja opasteet ovat hyvin eri näköisiä, eri logiikalla suunniteltuja ja asennettuja sekä eri vaiheissa elinkaartansa.

Tällä sivulla on ohjeistus reittimerkintöjen suunnittelun avuksi. Ohjeistus vastaa osaltaan maastoreittien kehitykseen ja sen myötä syntyneisiin haasteisiin. Ohjeistusta on testattu Kolarissa Ylläs Sport Resortissa ja siitä löytyy raportti ja konkreettisia esimerkkejä kohdasta Ylläs-pilotti. Lisäksi sivustolla on esitelty uusi liikennemerkki Paikannuspiste, joka on uudessa tieliikennelaissa.

Suomen Standardoimisliitto ylläpitää standardia SFS 4424 Ulkoilun ja liikunnan merkit, joka on alan asiantuntijoiden kokoama sarja ulkoilureiteillä käytettävistä merkeistä ja symboleista. Standardia päivitetään tarpeiden mukaan Standardisoimisliiton johdolla.


Opastekokonaisuus on reitin käyttäjän informointia varten maastossa olevien opastetaulujen, viittojen sekä jatkuvan reittimerkinnän muodostama kokonaisuus.

Pelastus- ja paikannusmerkki on tarkan sijainnin näyttävä liikennemerkki, jota käytetään tieliikennelain alaisilla reiteillä. Sitä voidaan käyttää myös muilla reiteillä.

Ylläs-pilotissa on raportti Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastuskokonaisuus -ohjeistuksen toimivuudesta ja pelastus- ja paikannusmerkki-kokeilusta.