Reitistön merkit

Moottorikelkkailureitti / kelkkareitti. Tieliikennelain alainen tie, reittitoimituksella tehty virallinen moottorikelkkailureitti Moottorikelkkaura/kelkkaura. Maanomistajien kanssa sovittu, maastoon moottorikelkalla ajoa varten merkitty ura. Jätkänristiä / korpiristiä käytetään sekä urilla että reiteillä osoittamassa reitin jatkuvaa merkintää  

Moottorikelkkaurat

Moottorikelkkauran perustajana voi olla esimerkiksi kunta, matkailuyritys tai moottorikelkkakerho. Ura perustetaan yleensä valtion tai yksityisen omistamalle maalle. Uran perustaja ottaa yhteyttä maanomistajiin ja tekee heidän kanssaan maankäyttösopimukset, joissa sovitaan yleensä maankäyttökorvauksista, sopimuksen määräajasta ja irtisanomisperusteista. Muut asiaan liittyvät tahot, kuten alueen paliskunta, saavat ottaa kantaa urasuunnitelmaan. Kun sopimukset on tehty, uran pitäjä ottaa alueen haltuunsa….

Moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareitti perustetaan ja toimitetaan maastoliikennelain mukaisesti. Laissa moottorikelkkareitti määritellään moottorikelkkailuun tarkoitetuksi tieksi. Reitin perustaja ja pitäjä on yhteisö, kuten kunta tai yritys. Reittiä suunnittelija hahmottaa reitin alustavasti ja selvittää maanomistusolot. Maanomistajat ja muut asiaan liittyvät tahot, kuten alueen paliskunta, saavat ottaa kantaa suunnitteluun. ELY-keskus antaa lausunnon reittisuunnitelmasta. Tämän jälkeen perustaja laatii ja kuuluttaa reittisuunnitelman, jonka…

Moottorikelkkailu

Moottorikelkkailureitillä ja -uralla suurin sallittu nopeus on 60 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus on voimassa myös jäällä olevalla moottorikelkkailureitillä, vaikka muutoin jäällä suurin sallittu nopeus on 80 kilometriä tunnissa. Moottorikelkkailureitillä ja -uralla on oikeanpuoleinen liikenne.