Reitin perustaminen

Virallinen ulkoilureitti perustetaan ulkoilulain mukaisesti. Perustettavasta reitistä tehdään reittisuunnitelma, johon myös maanomistajat saavat osallistua. Suunnitelma toimitetaan vahvistettavaksi ELY-keskukselle, joka myös neuvoo suunnittelussa. Maanmittaulaitos suorittaa laaditun ulkoilureittisuunnitelman pohjalta ulkoilureittitoimituksen. Reitin perustaja kunta tai yhteisö huolehtii reitin ylläpidosta ja maksaa tarvittavat korvaukset maanomistajalle. Ulkoilureitistä ei aina tehdä reittitoimitusta, mutta silti olisi hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Lisää reiteistä:…