Menestyvän liiketoiminnan pohjana on usein hyvä tietämys yritystoiminnasta. Laadukkaat, turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut ja tuotteet ovat matkailualan yrityksille avainsanoja kun halutaan oman yritystoiminnan onnistuvan. Lapin matkailussa on paljon ominaispiirteitä, joista uuden matkailualan yrittäjän on hyvä tietää. Tämä sivusto antaa keskeisimmän tiedon aloittelevalle tai jo alalla olevalle yrittäjälle.

Tieto on kerätty koulutuspaketiksi, joka muodostuu neljästä eri osiosta: Matkailun toimintaympäristö ja ominaispiirteet, Menestyvä yritystoiminta, Turvallisuus sekä Lait ja säädökset