Matkailuyrittäjän polku

Yrittäjäksi alkaminen vaatii tiettyjä toimenpiteitä ja käytännön asioiden hoitamista. Toimivan yrityksen perustaminen edellyttää lisäksi suunnittelua ja ennakointia. Yrittäjän polkuun on kuvattu kohta kohdalta, mitä kaikkea yrittäjän ensi askeliin kuuluu. Onko sinun...

Neljä menestystekijää

Jokainen yrittäjä haluaa menestyä omalla yritystoiminnallaan ja siksi siihen kannattaa panostaa. Tuotekehitys, hinnoittelu, markkinointi ja myynti kannattaa laittaa omassa yrityksessä kuntoon, koska ne ovat matkailuyrityksen menestymisessä tärkeitä osa-alueita. Eräs...

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus syntyy vuorovaikutuksesta ja sen syntymiseen vaikuttaa lähtötilanne, palvelun tai tuotteen käyttötapahtuma ja lopputilanne. Asiakaskokemus on kokonaisvaltainen tapahtuma, johon vaikuttaa myös asiakkaan mielikuvat ja tunteet. Asiakkaan polkuun voi kuvata...

Hyvinvoiva yritys

Hyvinvoiva yritys on yleensä myös menestyvä yritys. Hyvinvointi vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Alla olevassa kuviossa on esitelty viisi osa-aluetta, joista huolehtimalla matkailuyritys voi olla menestyvä ja hyvinvoiva....