Lapin matkailuympäristö

Matkailuyrityksen on hyvä tuntea toimintaympäristö, jossa matkailutuote tai -palvelu tuotetaan ja kulutetaan. Alla on koottuna Lapin matkailuympäristön eri osa-alueita: miten tänne pääsee, milloin tänne tullaan (sesongit, vuodenajat), kuka tänne tulee, mitä tekemään...

Verkostokuvaus

Matkailuyritys ei ole yksin, taustalla on moninainen joukko eri toimijoita eri rooleineen. Osa toimijoista on keskeisessä asemassa yrityksen päivittäisessä toiminnassa, kuten esimerkiksi, henkilöstö, asiakkaat, tavarantoimittajat ja jakelukanavat. Osaa ei välttämättä...

Vastuullisuus

Miksi vastuullisuus kannattaa ottaa huomioon? Matkailuyrittäjän kannattaa ottaa toiminnassaan vastuullisuuden ja kestävyyden teemat huomioon, sillä tämän päivän matkailijat tekevät ostopäätöksiään yhä enemmän eettisiin näkökulmiin perustuen, myös vapaa-ajan matkojen...