Miksi vastuullisuus kannattaa ottaa huomioon?

Matkailuyrittäjän kannattaa ottaa toiminnassaan vastuullisuuden ja kestävyyden teemat huomioon, sillä tämän päivän matkailijat tekevät ostopäätöksiään yhä enemmän eettisiin näkökulmiin perustuen, myös vapaa-ajan matkojen osalta. Myös matkanjärjestäjät pyrkivät etsimään asiakkailleen kestäviä vaihtoehtoja. Vastuullisuus on matkailualan yritykselle kilpailuetu, ja siitä kannattaa myös viestiä asiakkaille!

Vastuullisuuden ja kestävyyden ero?

Vastuullisuus ja kestävyys ovat termejä, joita käytetään joskus toistensa synonyymeinä. Termeistä voidaan löytää myös hiuksenhieno ero: kestävyys on tavoite, jota kohti pyritään vastuullisella toiminnalla. Molemmat jaetaan kolmeen osa-alueeseen alla olevan kuvion mukaisesti. Alueet menevät toistensa kanssa myös osin päällekkäin: monet ekologisesti vastuulliset toimintatavat ovat itseasiassa taloudellisesti kannattavia, ja taloudellinen vastuullisuus näkyy myös sosiaalisena vastuullisuutena.

Vastuullisuuden ytimessä on alueen ja sen asukkaiden huomioiminen. Vastuullisen matkailun ansiosta syntyy ”parempia alueita ihmisille asua ja elää, sekä parempia paikkoja joissa vierailla”. Tämä johtoajatus on esitetty Kapkaupungissa vuonna 2002 tehdyissä kestävän matkailun linjauksissa, ja se tulee usein esille puhuttaessa kestävästä matkailusta. Vastuullisuus ei välttämättä vaadi sertifikaatteja ja todistuksia, mutta niihinkin kannattaa tutustua. Tutki alla olevasta kuviosta osa-alueita tarkemmin.

Viesti!

Sekä matkailijat että matkanjärjestäjät tekevät valintoja eettisin perustein. Jos yrityksesi toimii kestävästi, siitä kannattaa kertoa. Visit Finland on julkaissut viestintään oivallisia oppaita ja työkaluja. Valitse yhteistyökumppaneiksesi vastuullisesti toimivia yrityksiä ja toimijoita, ja kerro tämä myös asiakkaillesi.

Tee sivun lopusta tehtävä oman yrityksesi vastuullisuuteen liittyen.

 

Esimerkkejä ja lisätietoa

Kansallispuistoilla, muilla suojelualueilla ja erämaa-alueilla on suuri merkitys matkailun vetovoimatekijöinä. Kaupallisen ja järjestetyn matkailutoiminnan suojelualueilla tulee perustua yhteistyösopimuksiin. Metsähallitus tekee hallinnoimillaan alueilla toimivien yrittäjien kanssa kestävän matkailun yhteistyösopimuksia. Kestävän matkailun tavoitteena on, ettei kohdealueen ympäristöarvoja, ekologisten systeemien toimintaa tai lajien esiintymistä vaaranneta, onhan kansallispuistot ja muut suojelualueet perustettu ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Sopimukset tuovat yrittäjille paitsi käyttöoikeuksia Metsähallituksen hallinnoimille alueille, oikeuden käyttää niillä sijaitsevia tiettyjä palveluvarustuksia yritystoiminnassaan ja myös markkinointihyötyä.

Metsähallituksen Luontopalveluilla ja UNESCOn maailmanperintökohteilla Suomessa on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Opas kestävästä matkailusta suojelualueilla löytyy täältä https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2067

Lisätietoa kestävän matkailun periaatteista Metsähallituksen sivuilta http://www.metsa.fi/kestava-luontomatkailu
Lisätietoa kansallispuistoista, muista luonnonsuojelualueista ja erämaa-alueista www.luontoon.fi
Lisätietoa Metsähallituksesta www.metsa.fi

Rovaniemeläinen Likiliike on merkki yrityksen paikallisuudesta. Likiliike-merkillä yritys voi viestiä myös kotimaisesta laadusta, pätevästä lähipalvelusta ja lappilaisesta yhteisöhengestä. Merkki takaa, että liikkeellä on rovaniemeläinen omistuspohja.

Lapin matkailuimagolle on tärkeää, että matkailupalveluissa käytettyjä eläimiä kohdellaan oikein ja ne voivat hyvin. Vastuulliset kuluttajat arvostavat laatua eläimiä hyödyntävissä matkailupalveluissa ja eettinen tapa toimia tuokin kilpailuetua lappilaisille matkailutoimijoille. Tutustu Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -sivustoon.

Matkailijat haluavat aitoja, paikallisia elämyksiä, ja mikä olisikaan niiden tarjoamiseen luontevampi tapa kuin paikallinen ruokakulttuuri. Makumatkalla Lapissa – Ideoita paikallisen ruokaperinteen hyödyntämiseen matkailussa -julkaisussa kerrotaan paikallisten raaka-aineiden ja lähiruoan hyödyntämismahdollisuuksista matkailussa.

Ympäristöministeriön sivulta voit lukea lisää edellä kuvatusta vastuullisuuden ja kestävyyden jaottelusta. Valtioneuvoston kanslia on perustanut kokonaisen kestävää kehitystä käsittelevän sivuston. Suomen YK-liitto kertoo sivuillaan vastuullisuudesta yritysten yhteiskuntavastuun näkökulmasta ja tarjoaa asiasta paljon lisää tiedon lähteitä. Elinkeinoelämän keskusliitto korostaa vastuullisuuden olevan osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista, ja kertoo sivustollaan myös, kuinka päästä oman yrityksen vastuullisuustyössä alkuun.

Visit Finland vie vahvasti eteenpäin kestävän kehityksen mukaisia toimia erityisesti matkailualalla. Visit Finlandin sivuilta löydät tietoa mm. Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projektista, sekä käytännöllisiä oppaita ja työkaluja matkailuyrityksen kestävyydestä viestimiseen. Sivustolta löytyy tietoa myös erilaisista sertifikaateista matkailualan yrityksille. Kansainvälinen vastuullisen matkailun verkosto (ICRT) toimii myös Suomessa. Tietoa verkoston toiminnasta saa verkoston kotisivustolta ja facebook-sivustolta.

Kapkaupungissa luodut kestävän matkailun periaatteet ovat luettavissa verkossa ilmaiseksi.

 

Tehtävä: Oman yrityksesi kestävyys ja vastuullisuus

Täytä tähän taulukkoon tunnistamiasi kestävyyden tavoitteita, keinoja niiden saavuttamiseksi ja asioita, jotka vielä vaativat huomiointia.