Hyvinvoiva yritys on yleensä myös menestyvä yritys. Hyvinvointi vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Alla olevassa kuviossa on esitelty viisi osa-aluetta, joista huolehtimalla matkailuyritys voi olla menestyvä ja hyvinvoiva. Hyvinvointi ei ole vain henkilöstöstä huolehtimista, vaan yrittäjän täytyy muistaa huolehtia myös itsestään. Tee kuvan alla oleva tehtävä omaan yritykseesi liittyen.

 

Tehtävä: Pohdi onko yrityksessäsi hyvinvointiin tarvittavat asiat hoidettu. Listaa ylös, mitkä asiat on jo tehty ja mitkä tarvitsevat vielä täydennystä tai toteuttamista. Laadi myös yrityksellesi perehdytyssuunnitelma, jonka löydät Perehdytys-osiosta.