Matkailuyritys ei ole yksin, taustalla on moninainen joukko eri toimijoita eri rooleineen. Osa toimijoista on keskeisessä asemassa yrityksen päivittäisessä toiminnassa, kuten esimerkiksi, henkilöstö, asiakkaat, tavarantoimittajat ja jakelukanavat. Osaa ei välttämättä huomaa päivittäisessä toiminnassa, mutta niillä on silti vaikutusta esimerkiksi toiminnan jatkuvuuteen (viranomaiset/luvat) tai yrityksen imagoon (media).

Oheisessa kuviossa esitellään matkailuyrityksen toimintaan liittyviä keskeisimpiä tahoja alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jokainen toimija esitellään ja kerrotaan kunkin merkitys matkailuyritykselle. Tee kuvan jälkeen löytyvä tehtävä omaan verkostoosi liittyen.

Tehtävä: Verkostokuvaus

Mieti oman tai suunnittelemasi yrityksen verkostoa yllä olevan verkostokuvauksen avulla: mitä toimijoita verkostoosi kuuluu kuvauksen eri tasoilla? Kuuluuko omaan verkostoosi jokin taho, jota ei ole kuvattu tässä verkostokuvauksessa? Tai puuttuuko omasta verkostostasi jokin tärkeä toimija? Voit hahmotella verkostoasi tähän tiedostoon.