Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia. Lisäksi se vastaa uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin ja yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikkialla Euroopan Unionissa. Asetuksessa säännellään mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilötietoja ovat tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti jne. Jokaisessa yrityksessä henkilötietojen käsittelyn täytyy olla tietosuoja-asetuksen mukaista. Matkailualan yrityksissä käsitellään yleensä henkilötietoja ja siksi on hyvä laittaa oman yrityksen tietosuoja ajantasalle.

Tietosuojasta on kattavasti informaatiota Tietosuojavaltuutetun sivustolla.

Jos olet epävarma yrityksesi tietosuoja-asioista ota yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon: Yhteystiedot tai Puhelinneuvonta

Täytettävä tietosuojalomakepohja: Tietosuojaselostepohja (Voit täyttää lomakkeen, kun avaat  sen Adobe Acrobat-ohjelmalla.)

Muita sivustoja, joissa on yrityksille opastusta tietosuojasta: