Matkapakettilaki

Matkapalveluita ovat matkustajan kuljetus, majoitus, auton tai muun moottoriajoneuvon vuokraaminen ja muu matkailupalvelu, esimerkiksi ohjelmapalvelu. Jos tarjoat erilaisia tuotteita tai palveluja, kannattaa tarkistaa muodostavatko ne matkapaketin. Tee Kilpailu- ja...

Tietosuoja

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia. Lisäksi se vastaa uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin ja yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikkialla Euroopan Unionissa....

Matkailuyrityksiä koskevat lait

Yritystä ohjaava lainsäädäntö Matkailuyrittäjän on tärkeää tuntea omaa palvelua tai tuotetta koskevat lait ja säännökset ja noudattaa niitä. Lainsäädäntö auttaa vastuukysymysten ratkomisessa ja dokumentaatiolla voi tarvittaessa todentaa väitteensä. Alla olevasta...