OVET –hankkeen kevätseminaari, Hyvinvoinnilla menestykseen, järjestettiin 8.5.2019. Tapahtumapaikkana oli Korundi, Rovaniemelle, josta oli etäyhteys myös Kajaaniin. OVET-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut edistää erityisesti kaupan-, matkailun- ja siivousalan mikro- ja pk-yritysten hyvinvointia ja tuottavuutta. Kevätseminaari oli hankkeen toinen avoin ja julkinen seminaari. Ensimmäinen pidettiin toukokuussa 2018 Lapin yliopistolla, Rovaniemellä.

OVET-hankkeen kevätseminaarin avasi hankkeen vastuullinen johtaja Outi Hyry-Honka Lapin ammattikorkeakoulusta. Outi korosti avauksessaan OVET-hankkeen ajankohtaisuutta. Tämän päivän johtajuudessa korostuvat työntekijöiden kuunteleminen ja osallistaminen, joka puolestaan vaatii työntekijöiltä itseohjautuvuutta, omatoimisuutta ja vastuunottoa. OVET-hankkeen tuloksista kertoivat puolestaan Krista Rautio ja Piia Kilpimaa Lapin yliopistosta. He nostivat esille OVET-hankkeessa toimiviksi havaittuja keinoja työntekijöiden osallistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yrityskohtaisissa työpajoissa on kehitetty muun muassa yritysten tiedonkulkua ja viestintää sekä asiakaspalvelua. Kehittämistyön lähtökohtana on ollut henkilöstökysely, jonka avulla on kartoitettu työhyvinvointia sekä yrityksen kehittämiskohteita. Tulokset on käyty läpi yhdessä työntekijöiden ja esimiesten kanssa, joiden pohjalta on määritelty yrityskohtaiset kehittämiskohteet ja suunniteltu työpajat. Lisäksi esimiehet ovat voineet osallistua asiantuntijavetoisiin esimiestyöpajoihin, jotka ovat keskittyneet johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta ajankohtaisiin aiheisiin, kuten oikeudenmukaiseen johtamiseen. OVET-hankkeen esimiestyöpajat ovat nousseet suosituiksi erityisesti Kajaanin alueella.

Kutsuttuna puhuja kevätseminaarissa esiintyi Saana Tyni, Kotipuhtaaksi oy:n toimitusjohtaja. Saana kertoo olevansa siistijä, imuristi ja kahden lapsen äiti, josta tuli asiakkaiden toiveista kotisiivousyrittäjä. Saana korosti puheessaan asiakkaiden ja työntekijöiden kuuntelemista. Alun alkaen Kotipuhtaaksi Oy:n tavoitteena on ollut palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin. Palaute on otettu vastaan, ja toimintaa on kehitetty sen mukaisesti. Pieni yritys laajenikin pian, ja nyt yrityksellä on toimintaa jo Tampereella, Helsingissä, Turussa ja piakkoin Oulussa. Kotipuhtaaksi oy on myös moneen kertaan palkittu yritys.

Kotipuhtaaksi oy:n toiminnan lähtökohtana on ollut halu palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin, mutta myös halu kuunnella työntekijöitä. Nämä lähtökohdat ovat usean palkinnon ja nykyisen menestyksen takana. Saana korostaa myös sitä, että oikeanlainen diskurssi auttaa nostamaan matalapalkka-alojen arvostusta. Jos emme arvosta omaa työtämme niin, miten kukaan muukaan voisi. Hänen mukaansa arvostusta ei voi ostaa markkinointitoimistosta, vaan arvostus lähtee yrityksen sisältä; sen arvoista, kulttuurista ja toimintatavoista. Yksinkertaisesti siitä, miten puhumme ammatista tai työstämme. Tämän vuoksi Saana kertoo olevansa ylpeä imuristi ja siistijä. Kehittämismyönteisyys on myös menestyvän yrityksen tärkeä ominaisuus. Saanan mukaan on uskottava aina parempaan tulevaisuuteen. Saana jakaa myös vinkkejä siihen, miten yrityksestä voisi tulla vielä parempi, kenties palkittu, kuten Kotipuhtaaksi oy. Saanan mukaan, on tärkeää kuunnella työntekijöitä, sillä heiltä nousee ne parhaat ideat. On myös ymmärrettävä erilaisuutta. Saanan mukaan, tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että siistijän työ ei ole jokaisen unelmaduuni, mutta Kotipuhtaaksi oy voi olla mahdollistamassa työntekijöiden erilaisten unelmien toteutumista.

OVET-seminaarin viimeisenä puhuja kuultiin Työterveyslaitokselta tutkija Kirsi Timosta. Kirsi puhui aiheesta, Yrittäjän työkyky, menestyvän yrityksen kivijalka. Kirsin mukaan työkykyä arjessa voisi kuvailla sanoin: elämän tasapainoisuus. Jotta elämä olisi tasapainossa, vaatii se ennen kaikkea itsensä arvostamista, jolloin on kykenevä ja halukas huolehtimaan itsestään. Itsestä huolehtiminen tarkoittaa muun muassa työn teon ja vapaa-ajan rajaamista, hyvin nukkumista, terveellisiä aterioita ja fyysisestä kunnosta huolehtimista. Se on itsensä johtamista ja omien rajojen asettamista. Kirsin mukaan edelleen ajankohtainen työntekijän ja yrittäjän hyvinvoinnin lautasmalli on 8 tuntia työtä, 8 tuntia vapaa-aikaa ja 8 tuntia unta. Yrittäjän työkyky on Kirsin mukaan kunnossa, kun aamulla tuntee olonsa levänneeksi ja työssä ollessa itsensä päteväksi, virkeäksi ja varmaksi.

Yrittäjän näkökulmasta työnteon ja vapaa-ajan rajaaminen voi olla kuitenkin uhka hyvinvoinnille. Työt lipsuvat helposti kotiin mobiililaitteiden mukana. Sen vuoksi on tärkeä pohtia, mihin aika menee tai miten ajankäyttöä voisi muuttaa tai asioita priorisoida.  Kirsi jakaakin viisi vinkkiä ajanhallintaan:

  1. Priorisoi työtehtäviäsi
  2. Aikatauluta realistisesti
  3. Vähennä keskeytyksiä
  4. Auta itseäsi keskittymään (esim. Pomodoro-menetelmä)
  5. Muista, että aikaa hallitaan yhdessä!

Yrittäjän on myös tärkeää pitää huolta vapaa-ajasta ja lomista. Palautuakseen ihminen tarvitsee yhtäjaksoisen vapaajakson. Arjessa palautumista voi edistää luonnossa liikkumalla, sosiaalisten suhteiden avulla, luovan toiminnan kautta sekä levolla ja oleilulla. Arjen on hyvä olla myös vastapainoa työnteolle. On hyvä tehdä itselle mieluisia asioita, joista saa voimaa ja iloa arjen keskelle.

Yrittäjä kokevat hieman enemmän kuormittuneisuutta kuin tavalliset työntekijät. Kirsin mukaan lyhytaikainen kuormittuneisuus ei ole kuitenkaan terveydelle haitallista, vaan lyhytkestoinen stressi pitää ikään kuin koneiston käynnissä. Pitkittyessään stressi muuttuu haitalliseksi ja voi pidemmän päälle haitata työntekoa. Stressin tunnistamiseen on olemassa runsaasti työkaluja, joita löytyy muun muassa Työterveyslaitoksen sivuilta (www.ttl.fi).