OVET saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinjasta 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja tarkemmin erityistavoitteesta 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Rahoittavana viranomaisena toimii Lapin ELY-keskus.
Hankeaika on 1.2.2017-31.12.2019.

Hanketta toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikkö, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut.

Koska OVET on ESR-hanke, keräämme toimintaan osallistuvilta henkilöiltä seurantatietolomakkeet. “Osallistujalla tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka hyötyvät suoraan hankkeessa toteutettavista toimenpiteistä ja joita varten on varattu erityismäärärahoja (hankkeen rahoitusta).” Lisätietoja Rakennerahastot-sivustolta.

Hankkeen viestintää ohjaa rakennerahastohankkeiden viestintäohje.

OVET-hankkeen ohjausryhmä koostuu seuraavien tahojen edustajista:
Lapin ammattikorkeakoulu
Lapin yliopisto
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kainuun Etu
Meri-Lapin kehittämiskeskus
Leijona Catering oy
PAM -Palvelualojen keskusliitto
ELY-keskus sekä ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut

Lisätietoja antaa hankkeen projektipäällikkö Tuulikki Keskitalo (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, p. +358 44 478 0290)

Takaisin etusivulle