Mistä on menestyvä ja hyvinvoiva yritys tehty?

Great Place to Work (www.greatplacetowork.fi) listaa joka vuosi Suomen parhaimmat työpaikat. On havaittu, että parhaiden työpaikkojen vahvuutena on erityisesti vuorovaikutus, luottamus ja yhteistyön toimivuus. Työntekijöiden hyvinvointi ja tyytyväisyys näkyy positiivisesti sekä asiakaspalvelussa että yrityksen tuloksessa. Hyvinvoivassa ja menestyvässä yrityksessä on yhdessä tekemisen meininki ja jokainen pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä.

Työhönsä motivoitunut ja yritykseen sitoutunut henkilöstö työskentelee laadukkaasti ja tehokkaasti. Esimiesten ja työntekijöiden avoin kommunikointi sekä henkilöstön osallistaminen yrityksen toimintojen kehittämiseen ylläpitävät hyvinvointia ja tätä kautta luovat vahvan pohjan menestyvälle yritykselle.

Mitä OVET-hanke tarjoaa yrityksille?

Me OVET-hankkeessa haluamme tarjota työkaluja yritysten työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Näemme koko henkilöstön osallistamisen olevan avainasemassa, kun ollaan luomassa menestyvää ja vetovoimaista yritystä. Tärkeässä osassa on henkilöstön moninaisuuden huomioiminen johtamiskäytännöissä sekä työntekijöiden hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä.

OVET-hankkeen päätavoitteena on edistää erityisesti kaupan alan sekä siivous- ja ravitsemisalojen yritysten työhyvinvointia, osallisuutta ja tuottavuutta. OVET rekrytoi kehittämistoimintaan mukaan yrityksiä Pohjois-Suomesta ja Kainuusta.

Kehittämistoimintaan mukaan lähtevä yritys saa asiantuntijoiden tuen yrityksen työhyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen sekä konkreettisen työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman. OVET tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden mukana olevien yritysten kanssa yhteisten työpajojen avulla. Hankkeen puitteissa järjestettävät seminaarit puolestaan tarjoavat tietopaketteja alan huippuasiantuntijoilta.

Lisätietoa käytännön toimenpiteistä

Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme kysymyksiisi

Takaisin etusivulle