Skip to main content

Artikkelit

Kiitos yhteistyötä ja onnea vuoteen 2020

OVET-hanke päättyy, joten on tullut aika kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita yrityksiä yhteistyöstä! Sen lisäksi kiitämme kaikkia muita osapuolia, jotka ovat osallistuneet OVET-hankkeen toteuttamiseen sekä erityisesti rahoittajaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta ja Euroopan Sosiaalirahastoa. Rauhallista joulun aikaa ja onnea vuodelle 2020!

OVET- hankkeen mikro- ja pienyrittäjien

Johdanto OVET -hankkeen (2017–2019) päätavoitteena on ollut kaupan-, siivous- ja ravitsemisalan mikro- ja pienyritysten osallisuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen sekä sitä kautta yritysten tuottavuuden, kilpailukyvyn ja alojen arvostuksen lisääminen. Tavoitteeseen on pyritty erilaisten toimenpiteiden avulla, joita ovat olleet muun muassa alku- ja loppukyselyt työhyvinvoinnista ja osallisuudesta, esimiestyöpajat ja yrityskohtainen kehittämistyö. Aiemmin raportoidut alkukartoitukset ovat toimineet perustana […]

Mikro- ja pienyrittäjien työhyvinvoinnin

Johdanto Työhyvinvointi-käsitteenä on laaja-alainen ja moniulotteinen. Työhyvinvoinnilla on niin fyysiset, sosiaaliset kuin yksilöllisetkin ulottuvuutensa. Työhyvinvointitutkimus lähti liikkeelle työn aiheuttamista työntekijän yksilöllisistä fysiologisista stressireaktioista (Manka, 2007), mutta on sittemmin laajentunut käsittämään myös ilmiön muut ulottuvuudet, kuten työympäristön fyysiset ja sosiaaliset tekijät. Työpaikoilla itse työ ja monet työympäristön fyysiset olosuhteet, kuten työympäristön turvallisuus ja terveellisyys, ovat monin […]

Tervetuloa OVET-hankkeen Itsensä johtami

Aika: ke 13.11.2019 klo 12-15.30 Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4, rakennus Taito 2, nojatuoliluokka Asiantuntijana esimiestyöpajassa toimii sosiaalipsykolohi, koulutusjohtaja, YTM, Silja Kauppinen Koulutusavain Oy:sta. Johtamisen ytimenä on itsereflektoinnin taito. Työpajassa opit vuorovaikutteisen asiantuntijaluennon ja työpajatyöskentelyn avulla, miten voisimme johtaa itseämme paremmin? Ohjelma: klo 12.00 Vuorovaikutteinen asiantuntijapuheenvuoro ▪ Itsetuntemus itsensä johtamisen perustana ▪ Henkisen hyvinvoinnin perusta ▪ […]

Tervetuloa mikro-ja pienyrittäjien hyvin

Tervetuloa mikro-ja pienyrittäjien hyvinvointi- ja virkistystapahtumaan 21.11.2019 nimeltään HYVINVOINTIPLÄJÄYS – TÄNÄÄN ON MINUN PÄIVÄNI! Päiväohjelma: Hotel Santa Claus, Kokoustila Kuru, Korkalonkatu 29 (Juonto Sirkka Saranki-Rantakokko) 13:00-           ALKUPLÄJÄYS, Hyvinvointiapteekki 13:20-13:50 TYÖTERVEYS YRITTÄJÄN TUKENA, Maria Kiistala, lehtori, työterveyden asiantuntija 13:50-14:40 YRITTÄJÄN JAKSAMINEN- TYÖUUPUMUKSEN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAISET MERKIT, Reetta Puuronen, työterveyspsykologi, Terveystalo 14:40-15:20 RENTOUTUS- […]

Tervetuloa OVET-hankkeen Johtajana kehit...

Aika: 23.10.2019 klo 12-15.30 Paikka: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4, rakennus Taito 2, B-ovi, nojatuoliluokka. Ovissa on opasteet. Kampuskartta löytyy täältä.  (Pysäköintipaikkoja on parhaiten Pallohallin puoleisella hiekkakentällä.) Asiantuntijana esimiestyöpajassa toimii sosiaalipsykolohi, koulutusjohtaja, YTM, Silja Kauppinen Koulutusavain Oy:sta. Johtamisen perustyökalu on vuorovaikutus – miten esimiehenä voin vaikuttaa työntekijän työtulokseen, motivaatioon ja työssä jaksamiseen? Iltapäivä tarjotaan työvälineitä ja tietoa, […]

Osallistamalla hyvinvointia ja tuottavuu...

OVET -hankkeen julkaisu kuvaa hankkeen toimintaa ja sen tuloksia. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli mikro- ja pk-yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Työhyvinvointia ja osallisuutta käsiteltiin yrityksissä erilaisia työkaluja hyödyntäen, jotka löydät tästä kirjasta. Hyvät  käytännöt koostettiin myös toimintamallin muotoon, jonka löydät tämän teoksen viimeisestä artikkelista. Monet OVET-hankkeen työkaluista ovat yksinkertaisia ja käytännönläheisiä ja senpä vuoksi […]

Tervetuloa Lean johtamisen ja henkilöstö

Aika: 26.9.2019 klo 13-16.00 Rovaniemellä: Lapin ammattikorkeakoulu, Jokiväylä 11, luokka A205 Kajaanissa: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4, rakennus Taito 2, nojatuoliluokka   Seminaarin tarkoituksena on tehdä tutuksi Lean-filosofiaa sekä lisätä tietoa Lean-ajattelusta erityisesti johtamisen ja henkilöstön osallistamisen välineenä. Seminaarin aikana käsitellään Lean-filosofian peruskäsitteitä, toteuttamisperiaatteita ja hyötyjä eri toimialojen näkökulmista. Seminaarin vetäjänä toimii Markus Meurman (Arter Oy), […]

Terveisiä OVET-hankkeen Hyvinvoinnilla m

OVET –hankkeen kevätseminaari, Hyvinvoinnilla menestykseen, järjestettiin 8.5.2019. Tapahtumapaikkana oli Korundi, Rovaniemelle, josta oli etäyhteys myös Kajaaniin. OVET-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut edistää erityisesti kaupan-, matkailun- ja siivousalan mikro- ja pk-yritysten hyvinvointia ja tuottavuutta. Kevätseminaari oli hankkeen toinen avoin ja julkinen seminaari. Ensimmäinen pidettiin toukokuussa 2018 Lapin yliopistolla, Rovaniemellä. OVET-hankkeen kevätseminaarin avasi hankkeen vastuullinen johtaja Outi […]

HYVINVOINNILLA MENESTYKSEEN-SEMINAARI

Tule verkostoitumaan ja kuuntelemaan työhyvinvoinnin ja osallistavan johtamisen asiantuntijoita! Seminaari tarjoaa ideoita ja konkreettisia työkaluja arjen esimiestyöhön ja työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tilaisuuden järjestää ESR-rahoitteinen OVET (Osallistamalla hyvinvointia ja tuottavuutta työelämään) -hanke. Tilaisuus on osallistujille maksuton. Tervetulleita ovat kaikki työhyvinvoinnin, henkilöstöjohtamisen ja esimiestyöskentelyn kehittämisestä kiinnostuneet. Aika: ke 8.5.2019 klo 9–12 Paikka Rovaniemi: Korundi, Lapinkävijäntie 4, Korundi-sali […]