OVET-hanke päättyy, joten on tullut aika kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita yrityksiä yhteistyöstä! Sen lisäksi kiitämme kaikkia muita osapuolia, jotka ovat osallistuneet OVET-hankkeen toteuttamiseen sekä erityisesti rahoittajaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta ja Euroopan Sosiaalirahastoa.

Rauhallista joulun aikaa ja onnea vuodelle 2020!

Christmas Tale