Infoa hankkeesta

Omistajanvaihdos on monella tasolla vaativa ja aikaa vievä prosessi, jonka käynnistyminen vaatii monenlaista kypsyttelyä ja pohdintaa.  ReStartUp-hanke auttaa yrityksestä luopumista harkitsevia ja potentiaalisia jatkajia löytämään toisensa, ja tuottaa omistajanvaihdosprosessia tukevaa sisältöä yhdessä verkostonsa kanssa.

• UUTTA TIETOA JA OSAAMISTA
omistajanvaihdokseen liittyen

• MATCHMAKING -TILAISUUKSIA
toisten yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien kanssa

• TYÖPAJOJA
sekä yrittäjille, potentiaalisille jatkajille että
omistajanvaihdosprosessista kiinnostuneille opiskelijoille

• YHTEYS ORGANISAATIOIHIN,
jotka toimivat omistajanvaihdoksen parissa

Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionilta ja toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston, REDU:n, Lapin AMK:n ja aluetoimijoiden kanssa. Euroopan Unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma. Lapin liitto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. EU-tuen osuus 254 352 euroa. Kokonaisrahoitus 363360 euroa.

Lisätietoa:
Ilkka Haavikko
Projektipäällikkö
ReStartUp – Uusi startti yritykselle
Lapin yliopisto | Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
ilkka.haavikko@ulapland.fi | +358 (0)40 484 4054
Yliopistonkatu 8 | PL 122
FI-96101 ROVANIEMI

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/restartup/info/