Nuoret ja yrittäjyys

Iida, Ilari, MIlla ja Ella

 

ReStartUp -hanke oli Kemin Kosmoksen avajaisissa esittelemässä hanketta nuorille joulukuun 3.12.2019. Samalla nuorilta kysyttiin, minkälaista tietoa he tarvisivat, jos olisivat aloittamassa yrittämistä. Vastaukset eivät paljoa poikenneet yleisistä tarpeista. Ehkä kuitenkin joitain havaintoja vastauksista pystyi tekemään.

Ella, Lila ja Sanni

 

 

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2019 nosti esiin yrittämiseen liittyviä mielenkiintoisia näkökulmia nuorten suunnitelmista. Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen suosio on nuorten keskuudessa kasvanut. Oppisopimus voi olla myös väylä yrittäjyyteen. Jos nuori on kiinnostunut omistajanvaihdostilanteessa olevasta yrityksestä, voi oppisopimus tarjota hyvän väylän tutustua yritykseen ja samalla hankkia yrittäjyyteen tarvittavaa osaamista. Tästä mallista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Ranualla.

Eetu Rantajärvi

 

Nuoret toivovat lukio-opetukseen enemmän vapaahtoisia aineita. Kemissä jututetut nuoret kaipailivat vapaaehtoisiin kursseihin yrittäjyyskursseja, sillä yrittäjyyttä pidettiin vaikeana ja hieman mörkönä.

Yhtenä Kemissä tehdyn kyselyn toiveena oli yrittäjyyteen liittyvät vierailut. Oppilaat haluaisivat kuulla oikeinta yrittäjätarinoita.  Mielenkiintoista vuosittain julkaistavassa Kun koulu loppuu -tutkimuksessa on se, että nuorten kiinnostus yrittäjyydessä keskittyy olemassaolevan yrityksen jatkamiseen, ei niinkään uuden yrityksen aloittamiseen.

Amanda ja Hilja

 

Suomessa on tällä hetkellä omistajanvaihdostilanteessa noin 16000 yritystä ja omistajanvaihdoksia toteutuu 2000-3000. Toteutuneissa omistajanvaihdoksissa uusi yrittäjä on yleensä yli 40-vuotias konkari, jolla on joko yrittäjyys- tai johtokokemusta. Jotta omistajanvaihdoksia saataisiin enemmän, tulisi nuorille tarjota tietoa yrittäjyydestä tasaisesti koko kouluajan eikä niin, että se toteutetaan kurssimuotoisesti.

 

 

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/restartup/nuoret-ja-yrittajyys/

Omistajanvaihdos on yrittämisen isoja haasteita

Näkyvimmät uutiset yritysmaailmasta keskittyvät startup -yritysten menestykseen ja niiden toimintamallien läpikäyntiin. Uusi, raikas ja erilainen kiinnostaa ihmisiä ja menestymismahdollisuudet houkuttavat lukijoita. Samaan aikaan yrityskentässä kytee omistajanvaihdosongelma, joka voi johtaa osaamisen ja hankitun omaisuuden katoamiseen, kun toimivat yrittäjät eivät löydä jatkajaa yritykselleen.

Omistajanvaihdosbarometrin mukaan Suomessa on noin 50 000 yritystä, joissa omistajanvaihdos on ajankohtainen seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Pääsääntöisesti omistajanvaihdos liittyy yrittäjän ikään. Osa yrityksistä jatkaakin sukupolvenvaihdoksen kautta, mutta myös yrityksen myyminen ulkopuoliselle koetaan varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Ja tuo myyminen on osoittautunut yhdeksi yrittäjyyden isoksi haasteeksi.  Suomessa yrityksiä perustetaan vajaa 35 000 vuodessa, mutta omistajanvaihdoksia tehdään vain 2000-3000. Omalla idealla aloittaminen on siis huomattavasti suositumpaa kuin toisen idealla jatkaminen, vaikka jälkimmäisessä tulos pääsääntöisesti on parempi.

Suomen yrittäjät julkaisi lokakuussa tutkimuksen korkeakouluopiskelijoiden kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan. Noin 30% opiskelijoista piti yrittäjyyttä kiinnostavana vaihtoehtona. Tuo määrä on 60 000 opiskelijaa eli hyvin lähellä omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten määrää. Jos nämä tilastot saataisiin edes jollain tavoin tosielämässä yhdistettyä, välttäisimme osaamisen ja työpaikkojen katoamisen sekä hankaluudet, joita yrityksen aloittaminen uudella idealla ja ilman asiakkaita voi aiheuttaa. Yrityskauppoja tekevät nyt kuitenkin hieman varttuneemmat henkilöt, joilla on johtamiskokemusta ja pitkälti jo yrittäjäkokemustakin. Nuorten aktivoiminen ostajaksi vaatiikin hieman työtä.

Yrityksen myyntiä suunnittelevien kannattaa nyt miettiä, mikä ostajakunnan voisi laajentaa konkareista näihin korkeakouluopiskelijoihin. Olisiko se  yritys, jonka toimintamallissa on piirteitä, jotka nuori tunnistaa. Diginatiivit etsivät tietoa netistä ja siellä yrityksen pitäisi toimia jollain tapaa tuoreesti eli vanhat nettisivut eivät enää riitä.  Toimintamallin digitalisaatio voisikin olla osa myyntikuntoon laittoa. Kun tuote on kunnossa, voidaan siirtyä nuorten yrittäjyyden todellisiin esteisiin eli monimutkaisiin neuvotteluihin, rahoituskuvioihin ja tiedon puutteeseen.

Ostajan ja myyjän kohtaaminen ja yrityskauppojen toteutuminen on siis osoittautunut kovin haastavaksi. Jos tuo sukupolvikuilu saataisiin ylitettyä, hankaluutta lisäävät epärealistiseksi koetut hintapyynnöt sekä hiljainen myynti, mikä hieman tarkemmin ajatellen tarkoittaa: Ei myynnissä ollenkaan. Näitä kolmea ongelmaa ratkovat omalta osaltaan asiantuntijaorganisaatiot sekä kaupan tekijät. Yhtenä ratkaisuna ovat hankkeet, jotka pyrkivät lisäämään tietoa ja kohtaamismahdollisuuksia erilaisilla tapahtumilla. Lapissa tätä työtä tekee hanke ReStartUp -Uusi startti yritykselle. Hanke järjestää aktiivisesti koulutuksia myyjille ja ostajille sekä kohtaamistilaisuuksia. Viimeisimpänä näistä Lapin yritystreffit lokakuussa. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niistä löytyy ajankohtaista tietoa https://www.facebook.com/restartuplappi/ ja koulutusten materiaalit ovat jaossa osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UC4opUSzFd7jnZZZHJ33ipRw.

Nelly Korteniemi
asiantuntija
ReStartUp – Uusi startti yritykselle

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/restartup/omistajanvaihdos-on-yrittamisen-isoja-haasteita/

Lapin Yritystreffit 24.10.2019

 

Yritystreffien ennalta varatuissa vartin tapaamisissa käytiin vilkasta ja tavoitteellista keskustelua osapuolten välillä. Treffejä oli sovittu kaikkiaan 48 iltapäiväksi. Kuva Breilin & Parpala.

Lapin Yritystreffit järjestetiin 24.10.2019 Y-Northin tiloissa Aittatiellä Rovaniemellä. Tapahtuma oli  yrityksen myyntiä ja ostoa suunnittelevien kohtauspaikka. Samalla mukaan kutsuttiin myös muita yrittäjiä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita verkostoitumisen merkeissä.

Keskustelu Yritystreffeillä oli vilkasta ja uusia yhteistyökuvioitakin saatiin alulle. Syyt tilaisuuteen tuloon olivat monenlaisia ja niin oli tarkoituskin. Verkostoituminen on yritystoiminnalle tärkeää ja siihen kannattaa käyttää kaikki tilaisuudet. Alla muutamia poimintoja paikalla olleista.

 

 

Edella Oy

Anniina Kiviniemi, Edella Oy

-Yrityksemme on perustettu vasta viime vuonna. Tulin yritystreffeille, koska haluamme parantaa näkyvyyttä ja tuoda esille sitä, että toimimme myös Rovaniemellä. Emme oikeastaan nyt markkinoi, joten yritän etsiä uusia asiakkaita verkostoitumalla yritystapahtumissa, toteaa Anniina Kiviniemi Edella Oy:stä tulonsa syistä

Edella oy myy kalusteita yrityksille. Yleensä yritykset käyttävät suunnittelutoimistoja sisustusratkaisujen miettimiseen ja suunnittelutoimistot sitten kilpailuttavat kalustefirmat. Yrityksellä on Rovaniemellä näyttelytilat Värin ja Maton tiloissa toisessa kerroksessa. Rovaniemen lisäksi Edella Oy:llä on näyttelytilat Vaasassa ja Turussa iso myymälä.

 

 

T.J.Pyykkönen Oy

Tauno Pyykkönen, T.J.Pyykkönen Oy

– Olen yrittänyt myydä yritykseni toimitiloja netissa nyt pari vuotta. Yrityskin on ollut tovin hiljaisessa myynnissä, kertoilee myyntitilanteesta Tarmo Pyykkönen T.J.Pyykkönen Oy:stä

T.J Pyykkönen Oy tuo markkinoille maataloustuotteita, jotka kestävät Lapin olossuhteissa. Tuotemyynti kattaa noin 70% liikevaihdosta ja toimitettujen laitteiden huolto loput.

– Yritystoiminta on nyt myynnissä, koska en itse enää oikein jaksa ajella ympäri lääniä. Töitä löytyisi kielitaitoiselle ihmiselle, sillä meidän pitäisi saada ulkomailta uusia tuotteita myyntiin.

Yrityksen kulurakennetta on karsittu ja Yritystreffeillä Tarmo Pyykönen on katsastamassa, josko löytyisi kiinnostuneita ostajaehdokkaita.

 

 

Artic Emotions

Elina Miettunen, Artic Emotions https://arcticemotions.com/en/

Artic emotion on ohjelmapalveluyritys, joka tarjoaa sesongin ulkopuolella myös työhyvinvointi- ja kokouspalveluita. Yrityksen toimipiste on Louella, jossa on 12 hengen kokoustilat. Yksi eniten myyvistä ohjelmapalvelutuotteista on lumenveisto, josta noin 80% myy asiakkaalle matkanjärjestäjät. Artic Emotion on perustettu vuonna 2015.

Yrityksessä on kaksi yrittäjää ja nyt etsitään kolmatta mukaan.

-Etsin Yritystreffeiltä mahdollista yrityskumppania. Tarvitsemme ihmisen, jolla on kokemusta matkailun myynnistä ja markkinoinnista, kertoo Elina miettunen Artic Emotionsista yrityksen tämän hetken tarpeista.

 

 

 

Minna Rimpiläinen, Aurinkopuro Oy www.siinne.com

Aurinkopuro Oy (Siinne valoakustiikka)

Vuoden 2019 Arktinen muotoiluyritys Aurinkopuro Oy tekee design sisutustuotteita, jotka liittyvät valoon ja akustiikkaan.

-Suunnittelemme tuotteet yhdessä alihankkijan kanssa ja tuotteet teetetään alihankintana.

-Suunnittelijamme on tulossa osakkaaksi yritykseen, mutta etsimme nyt myös sijoittajaa ja asiantuntemusta tuoteperheiden viemisestä maailmalle. Lisäksi etsimme projektimyyjää, kansainvälistymistä suunnitteleva Aurinkopuro Oy:n Minna Rimpiläinen kertoo.

Projektimyyjän pitää luonnollisesti olla myyjä, mutta sisustusosaaminen ja kiinnostus ihmisten hyvinvoinnista olisi myös hyvä olla.

 

 

Lapin Yrittäjät

Annika Sipola, Lapin Yrittäjät

Annika Sipola Lapin Yrittäjät ry:stä tuli tapaamaan yrittäjiä ja kuulemaan yrityskertomuksia. Omistajanvaihdoksia on tulossa paljon, joten näistä on hyvä tietää. Nuoret yrittäjät ovat Suomen Yrittäjien kehittämisen strateginen painopistealue.

-Minun vastuullani Lapin yrittäjissä on koulutustoiminta. Panostamme nuoriin ja aloittaviin yrittäjiin. Koulutusten osalta pyrimme yhteistyöhön oppilaitosten kanssa, kertaa Annika Sipola

https://www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat

 

 

Finnvera Oyj

Finvera Oyj toimii rahoittajana tai takaajana yrityskaupoissa. Kun yrityksissä tulee omistajanvaihdos, on Finveran painopiste ostajan puolella. Myyjä ei enää jää Finnveran asiakkaaksi ja toisaalta ostajan kyky selvitä rahoituksen takaisinmaksusta on ensisijainen kiinnostuksen kohde.

– Ikävä kyllä me joudumme usein toteaman, että rahoittajan ja rahoituksen puolesta kauppa ei tule toteutumaan, jos numerot eivät tue pyydettyä kauppahintaa. Ostajahan voisi pyydetyllä hinnalla kaupan tehdä, Kari Tuominen kertoo.

-Myyjä tarvitsee apua yleensä hinnoittelussa ja toisaalta siinä vaiheessa, kun kauppa alkaa toteutumaan. Jos paperit tehdään kerralla kunnolla, säästää se yleensä rahaa, hän jatkaa.

Finnveran tietopankki omistajanvaihdoksesta löytyy tästä linkistä.

Löydät Finnveran tuesta lisätietoa myös webinaaritallenteistamme.

Forever Living Products

Kiki Valtonen, Forever Living Products

Kiki valtonen ja Forever Living Products tekee töitä Aloeveratuotteiden ja liiketoiminnan kanssa. Ihonhoito ja hyvinvointituotteiden lisäksi hän haluaa tarjota jotain muutakin hyvinvointiin.

– Lempisanojani ovat muutos, mahdollisuus, asenne, ajatuksenvoima, hymy ja hyvyys. Lähden niiden kautta puhumaan ihmisten kanssa, kuvailee Kiki lähestymistapaansa.

Kiki Valtonen tekee töitä myös tiiminsä kanssa. Verkostoituminen on todella tärkeää niin töiden kuin muun elämän osalta.

-Löytyy ihmisiä, jotka tekevät asioita paremmin kuin minä. Toisaalta minä pystyn auttamaan myös muita.

 

 

Tapahtumainfo

Yritystreffeillä oli mahdollisuus tavata yritystään myyviä ja ostamisesta kiinnostuneita. Lisäksi paikalla oli puhujia, jotka ovat jo tehneet yrityskaupan. Näistä kokemuksista voivat hyötyä ne, jotka ovat vasta suunnitteluvaiheessa oman yritystoiminnan suhteen.

Omista kokemuksistaan oli puhumassa mm. liiketoimintakaupan jo tehnyt Mirja Heinonen Systaylor Oy:stä.  Mirja painotti yrittäjyyden mukana tulevaa vastuuta asiakkaista ja olikin onnellinen, kun oli löytänyt sopivan ostajan, jonka arvot vastasivat hänen omiaan.  Yrityksen myyntiin kannattaa valmistautua huolella ja siirtää tunteet sivulle kun pohditaan faktoja: mitä ollaan siirtämässä uudelle yrittäjälle, miten se hinnoitellaan, mitä sopimuksia tarvitaan jne. Mirja oli käyttänyt runsaasti neuvonantajia oman yrityksensä myyntivaiheessa, ja ulkopuolisia palveluntarjoajia oli löytynyt mm. Ylitornion yrityspalvelujen kautta.

Julius Oförsagd Arctic Factoryn  toimitusjohtaja kertoi Brändin ja toiminnan kehittämisestä myyntiarvon kasvattajana ja muotoilusta yritystoiminnan tukena.

”Jokainen toiminto luo ihmiselle mielikuvan” valottaa Julius ”Dreamer” Oförsagd brändin syntymistä. Oikeilla jäljillä aletaan  siis olla, kun tekemistä suuntaavat ja tukevat niin yrityksen strategia, arvot kuin visuaalinen identiteettikin.

 

ReStartUp Lappi järjestää säännöllisesti myös muita tilaisuuksia, joissa käydään läpi yrityksen ostamiseen ja myyntiin liittyviä yksityiskohtia. Pääsääntöisesti tilaisuuksiin voi osallistua myös etänä netin kautta. Näistä tapahtumista tietoa saa näiden sivujen kautta sekä facebookista.

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/restartup/lapinyritystreffit/

Info- ja verkostoitumistapahtuma Pilkkeessä 2.5.2019

Ensimmäinen laajempi omistajanvaihdoksen verkostoitumistapahtuma järjestettiin Pilkkeessä Rovaniemellä toukokuussa 2019. Kuulimme tapahtumassa puheenvuoroja mm. yrityskaupan asiantuntijoilta ja omistajanvaihdoksen jo kokeneelta yrittäjältä. Pääset tutustumaan materiaaleihin alla olevista linkeistä.

Mika Haavisto, Omistajanvaihdosfoorumi, Suomen Yrittäjät kertoi omistajanvaihdoksiin liittyvistä odotuksista, huolista ja myynnin esteistä, sivuten myös omistajanvaihdoksen askeleita. Ostaja voi löytyä, kun yritys on aidosti kaupan, se on kasvava ja kannattava ja tulevaisuus näyttää houkuttelevalta. Yrityksen hinnan tulee myös vastata sen tuloksentekokykyä, ja yrityksen osaaminen on eri kuin yrittäjän osaaminen. Lue myös, miten voit varmasti epäonnistua yrityskaupassa…

Nelly Korteniemen mukaan myymiseen voi liittyä melkoinen tunteiden mylläkkä. Ihmisen aivotoiminnasta vain neljä prosenttia on rationaalista, tietoista ajattelua, joten tiedon puntarointi voi olla melko haasteellista.

Elisa Lahti esitteli Demolan toimintaa. Demola tarjoaa opiskelijoiden ja asiantuntijoiden tuottamia ratkaisuja mm. yritysten innovointitarpeisiin.

Johannes Vallivaara ProAgria Lapista peilasi omistajanvaihdosta maaseudun kehittäjäorganisaation tavoitteisiin. Myös ProAgriasta voi lähteä liikkeelle, kun omistajanvaihdos alkaa pohdituttamaan.

Suomen Yrityskaupat Oy:n Juha Hotti keskittyi yrityksen arvon määrittelyn erilaisiin näkökulmiin. Hinta on oikea, kun myyjä saa riittävän korvauksen, ostajalle kauppa on kannattavaa ja rahoittaja saa sijoituksensa myös kohtuuajassa takaisin.

 

Nelly Korteniemi kertoo kokemuksistaan yrityksen myyntivaiheessa

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/restartup/verkostotapahtuma/