Isäntänsä näköinen yritys

Photo by Emma Simpson on Unsplash

Yrityksiä aloitetaan ja lopetetaan, myydään ja ostetaan. Myytävä yritys tulee ennen myyntiä laittaa myyntikuntoon. Myyntikuntoon laittamiseksi tehostetaan hallintotyöskentelyä, neuvotellaan uusia sopimuksia, kasvatetaan liikevaihtoa, loikataan digiksi, tehdään ulkoisen ilmeen nuorennusleikkausta, tehostetaan prosesseja, kotiutetaan pääomia; lista on pitkä ja ennen kaikkea uuvuttava.  Miten yrittäjät jaksavat kaiken myllerryksen keskellä?

Yrittäjien työssäjaksaminen

Yrittäjyyteen liittyy mielikuva vapaavalintaisista työajoista. Niin se osittain onkin, mutta kolikolla on toinenkin puoli; yrittäjällä ei ole työnantajaa huolehtimassa hänen hyvinvoinnistaan eikä seuraamassa hänen työaikojaan, joten yrittäjän työpäivät saattavat venyä hurjan pitkiksi. Pitkät työpäivät kuormittavat ja vaikuttavat elintapoihin.

Yrittäjät ry toteutti maaliskuussa 2020 Yrittäjägallupin, jossa selvitettiin pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien ajatuksia työssäjaksamisesta. Gallupissa kysyttiin muun muassa, miten yrittäjät jaksavat töissä, miten oma jaksaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan, kuinka pitkiä työpäiviä yrittäjät tekevät ja kokevatko yrittäjät voivansa pitää tarpeeksi lomaa. Gallupin mukaan 16 prosenttia yrittäjistä tuntee itsensä jatkuvasti ylirasittuneeksi ja 8 prosenttia kokee olevansa lähellä loppuun palamista, eli yhteensä 24 prosentilla yrittäjistä on huolestuttavia jaksamisongelmia. Edellisessä yrittäjägallupissa, vuonna 2017, huolestuttavia jaksamisongelmia on ollut 12 prosentilla yrittäjistä; kasvava suunta on huolestuttava.

Yrittäjägallupin mukaan 57 prosenttia vastaajista kertoi oman jaksamisen vaikuttavan yrityksen toimintaan paljon. Stressiä heidän mukaan top-kolmosena aiheuttavat tulospaineet, byrokratia ja kiire. Kiire näkyy, sillä alle 20-tuntisia työviikkoja vastaajista tekee vain viisi prosenttia. Valtaosa, 27 prosenttia, yrittäjistä tekee 40–49-tuntisia työviikkoja, ja 24 prosenttia vastaajista työskentelee 50–59 tuntia viikossa. Lomaa yrittäjistä ilmoitti pyrkivänsä pitämään työtekijöiden lailla neljä viikkoa vain 13 prosenttia. Suurin osa yrittäjistä ilmoitti lomansa jäävän maksimissaan kahteen viikkoon. Nämä ovat hurjia numeroita, eikä heillä ole esimiestä toppuuttelemassa, joten miten yrittäjien jaksamisen ja palautumisen käy?

Photo by Jony Ariadi on Unsplash

Työkyvystä omaan ja yrityksen hyvinvointiin

Ihminen on ihminen, oli hän yrittäjä tai työntekijä, eli samat hyvinvoinnin lainalaisuudet koskevat heitä kumpaakin. Kiire ja kuormittuminen näkyy elintavoissa; uni jää lyhyeksi, liikunta jää vähälle, ruokavalio muuttuu nopeasti saatavaksi prosessoiduksi ruoaksi, paino nousee ja fiilis putoaa. Yrittämisen suurin palkinto on innostus, tietynlainen vapaus ja intohimo tekemiseen sekä flow, työnimun kokemus. Ylikuormittuneen ja uupuneen yrittäjän innostus katoaa ja alakulo valtaa, mikä näkyy myös firmassa, sen menestyksessä ja haluttavuudessa.

Työterveyslaitos on koonnut yrittäjän työkykyyn liittyviä asioita tehtävä- ja pohdintamuotoon. Tehtävät auttavat yrittäjää omaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja vinkkaavat yrittäjää huolehtimaan työkyvystään, koska yrittäjän työkyky ja työssäjaksaminen ovat yrityksen kivijalka. Perinteiset neuvot työkykyyn ja hyvinvointiin koskevat siis myös yrittäjiä. Yrittäjän tulisi tauottaa työpäiväänsä ja pitää vapaapäiviäkin. Yrittäjän tulisi huolehtia elintavoista, pyrkiä hallitsemaan kiirettä, syödä terveellisesti ja käyttää alkoholia kohtuudella. Yrittäjän tulee tehdä ihan kuten hän neuvoo omia työntekijöitään – liikkua, viettää lomaa, pitää huolta läheisistään ja nauttia elämästä. Tyytyväisen yrittäjä työkyky on hyvä, ja tyytyväinen yritys on mielenkiintoinen ja menestynyt; yritys on ihan isäntänsä näköinen.

 

Katja Kankaanpää
lehtori
Lapin ammattikorkeakoulu

(Artikkeli julkaistu 17.6.2020)

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/restartup/isantansa-nakoinen-yritys/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

Piditkö lukemastasi? Jaa se muiden kanssa :)