Hankkeen ohjausryhmä ja yhteistyökumppanit

Hankkeen ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäseniksi pyydettiin edustajia  eri yhteistyökumppaneiden edustamista organisaatioista.  Liisa Irri on hankkeen rahoittajan edustajana ja Lapin ammattikorkeakoulun edustajana on osaamispäällikkö Hannele Kauppila. Ohjausryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat vuoroperiaatteella hanketyöntekijät. Ohjausryhmä kokoontuu Kemissä  Lapin Ammattikorkeakoulun tiloissavähintää kerran lukukaudessa.

Jäsenet:

 Halmkrona Ilkka         ilkka.halmkrona@tornio.fi

Irri   Liisa                      liisa.irri@ely.fi

Junes  Marianne          marianne.junes@tornio.fi

Juntunen Samuel       samuel.juntunen@tyovoimalasaatio.fi

Kujala Katri                   katri.kujala@kemi.fi

 Saari  Riitta                  riitta.saari@kemi.fi  

Salomaa  Jarmo         jakke.salomaa@gmail.com

Rytkönen  Aila            aila.rytkonen@pyt.fi    tuula.huttunen-koivumaa@pyt.fi 

Remes Päivi                paivi.remes@kivalo.fi

Kauppila Hannele     hannele.kauppila@lapinamk.fi

Lipponen Tarja          tarja.lipponen@lapinamk.fi

Marttala Timo            timo.marttala@lapinamk.fi

 Mylläri Birgit               birgit.myllari@lapinamk.fi   projektipäällikkö

Ohjausryhmän ajankohdat ovat seuraavat:

12.12.2018

15.5.2019

24.9.2019

11.12.2019

14.5.2020

3.9.2020

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen kohderyhmänä ovat eri-ikäiset Meri-Lapin alueeseen kuuluvat miehet, jotka ohjautuvat Kelan kautta työllisyys- ja kuntouttavaan työtoimintaan. Toisena kohderyhmänä ovat alueen sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyys- ja kuntoutuspalveluiden, sivistystoimen sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimijat.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat seuraavat tahot:

Kemi

Kemin kaupungin työllisyyspalvelut

 TE- toimisto ja Työttömien terveystarkastus ja neuvolatoiminta

 Meriva sr

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

Kemin kaupungin sivistystoimi

Kemin kaupungin Varhaiskasvatus

Seudullinen kansalaisopisto Kivalo-opisto

Toivola-Luotolan Setlementti ry

Punainen Risti  Ruokaa&Kohtaamisia-hanke

Poliisi

Seurakunta

Majakka ry

Tornio

Tornion Työvoimalasäätiö

Tornion asuntopalvelusäätiö sr /Meän-Talo

Työttömien terveystarkastus ja neuvolatoiminta

Tornion kaupungin sivistystoimi

Tornion kaupungin Varhaiskasvatus

Perheidentalo

Tornion kansalaisopisto

Kumppanuuskeskus Luotsi

Keminmaa

Keminmaan Rantatupa

Keminmaan nuorten työpaja

Tervola

Nuorten työpaja

Simo

Simon 4H-yhdistys

Lapin Ensi- ja turvakoti

Harju Jari toimii hankkeessa miestyön asiantuntijana.

Touri Miehille -hanketta tukevat yhteydet ja tilaisuudet

Suo Susiraja ja Segrekaatti -hanke

TTL ja Kykyviisari irsearviointimenetelmä ja siihen liittyvät työpajat

Terveydeksi -hanke ja Kristiina Lehtovaara

SOKU 2 -hanke

Valtakunnalliset Miestyöfoorumit / Ensi ja turvakoti

Miessakit ry

Oulun miestyöverkosto

Marak -koulutus

Nyt riittää yksinäisyys -koulutus

Oorninki ja Neural koulutuksien järjestäjät

Nypsy valmentajat

Ohjaamo -hanke