AIRUT

Vuorovaikutussuunnittelun laboratorio AIRUT mahdollistaa erilaisten vuorovaikutteisten ympäristöjen ja käyttöliittymien muotoilun sekä vuorovaikutusmetodien kokeellisen tutkimisen. 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja prototyyppien avulla AIRUT-laboratoriossa on mahdollista tutkia mm. monikanavaisia käyttöliittymiä, fyysistä vuorovaikutusta, pelillisyyttä, lisättyä todellisuutta ja vuorovaikutusta esineiden internetin kanssa.
 

Avainsanat: vuorovaikutussuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, kokeellinen vuorovaikutusmetodien tutkimus, monikanavaiset käyttöliittymät, fyysinen vuorovaikutus, pelillisyys, lisätty todellisuus, internet of things, Ihminen-tietokone vuorovaikutus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu. 

Paikka: Rovaniemi

Organisaatio: Lapin yliopisto

Yhteystiedot: 

Jonna Häkkilä, teollinen muotoilu

Tomi Knuutila, AV-media

etunimi.sukunimi@ulapland.fi  

FAB LAB

Fab Lab -työpaja tarjoaa nykyaikaiset puitteet nopealle mallinvalmistukselle osana tutkimusta ja tuotekehitystä. Laboratorio toimii kehittämisympäristönä uusille tuoteideoille ja prototyypeille. 

Mallinvalmistuksessa hyödynnetään erilaisia nopeita tietokoneavusteisia menetelmiä, kuten laserleikkausta, 3D-tulostusta ja elektroniikkaa. Opiskelijat, opettajat sekä tutkijat voivat käyttää tilaa moniin tarkoituksiin prototyyppien valmistuksessa.

Avainsanat: prototypointi, mallinrakennus, tuotekehitys, tietokoneavusteinen suunnittelu.

Paikka: Rovaniemi

Organisaatio: Lapin yliopisto

Yhteystiedot: 

Ashley Colley

Jonna Häkkilä

etunimi.sukunimi@ulapland.fi  

PIKAMALLILABORATORIO

Pikamallilaboratorio tarjoaa nykyaikaiset puitteet nopealle mallinvalmistukselle osana tuotekehitystä. Mallinvalmistuksessa käytät erilaisia nopeita tietokoneavusteisia menetelmiä. 

Laboratorio toimii kehittämisympäristönä uusille tuoteideoille. Yhteistyökumppaneiden tuotekehitysprojekteihin pikamallilaboratorio tarjoaa tutkimukseen perustuvaa muotoiluosaamista ja prototypointia. 

Avainsanat: pikamallinnus, mallinrakennus, mallinvalmistus, tuotekehitys, tietokoneavusteinen suunnittelu, prototypointi.  

Paikka: Rovaniemi 

Organisaatio: Lapin yliopisto

Yhteystiedot: 

Ashley Colley, pikamallilaboratorion vastuuhenkilö

Heikki Tuisku, puutyöpaja ja tuotemuotoilun paja

Pertti Aula, metallipaja

etunimi.sukunimi@ulapland.fi  

SINCO – SERVICE INNOVATION CORNER

SINCO-laboratorio (Service Innovation Corner) on palveluiden simulointiin kehitetty ympäristö, jossa voit muokata uusia palvelukonsepteja ja palveluliiketoimintamalleja.  
SINCO on palveluprototyyppilaboratorio Lapin yliopiston Taideteollisessa tiedekunnassa. SINCO edustaa myös kokonaisvaltaista käytännönläheistä lähestymistapaa palvelumuotoiluun, yhteistyöhön ja käyttäjäkokemukseen perustuvaan innovaatiotoimintaan.

Service Innovation Corner (SINCO) on palvelu- ja vuorovaikutussuunnittelun prototyyppiympäristö, joka sijaitsee fyysisesti Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. SINCO-laitteet tarjoavat teknologia-avusteisia työkaluja ketterään kokemuksen prototypointiin ja luovaan yhteistyöhön. Se edustaa teollisen muotoilun mallipajaperinteen jatkumoa palvelumuotoilun lisäominaisuuksineen.

Laboratorio mahdollistaa erilaisten palvelupolkujen, palveluympäristöjen ja palvelusimulaatioiden nopean esittelyn. Esitetyt metodologiset esimerkit ohjaavat käyttäjiä uusiin ja kettereihin tapoihin hyödyntää olemassa olevia teknologioita, laitteistoja ja sovelluksia aineettomien palveluideoiden konkretisoimiseksi sekä tukivälineinä työpajojen edistämiseen. 

Avainsanat: palvelusimulaatiot, palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen,  käyttäjäkokemukselliset/käyttäjäkeskeiset innovaatiot, vuorovaikutussuunnittelu, teknologia-avusteiset ketterät kokemuksen prototypointimenetelmät, ketterä kehittäminen, palvelumuotoilun työpajat.

Lue lisää: sinco.fi

 

Paikka: Rovaniemi

Organisaatio: Lapin yliopisto 

Yhteystiedot:

Krista Korpikoski

etunimi.sukunimi@ulapland.fi

VIDEO- JA ÄÄNISTUDIO

Video- ja äänistudiomme tilat sekä kalusto mahdollistavat erilaisia elokuva-, media- ja äänitaiteen tuotantoja sekä tutkimushankkeita itse studiossa ja liikkuvasti muuallakin Lapissa. 

Liikkuvan kuvan tuotannoissa on mahdollisuus korkealaatuiseen editointiin ja masterointiin. Äänistudio mahdollistaa monipuolisen työskentelyn aina äänen tallentamisesta monikanavamiksaukseen. Video- ja äänistudion infra ja toimintamallit on rakennettu yhteistyössä av-, muotoilu- ja kulttuurialan yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa. 

Avainsanat: elokuva-, media- ja äänitaiteen tuotannot, liikkuva kuva, editointi, masterointi, miksaus.  

Paikka: Rovaniemi

Organisaatio: Lapin yliopisto

Yhteystiedot: 

Timo Haanpää, video

Vesa Tuisku, ääni

etunimi.sukunimi@ulapland.fi 

XR LAB

XR Lab on laajennettuun todellisuuteen (XR) keskittyvä kehitysympäristö, jossa voidaan kehittää ja testata virtuaalisia konsepteja ja kokemuksia. Käytössä on erilaisia virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) teknologioita, joiden avulla voidaan luoda ja testata tuote- ja palvelukonsepteja. Laboratorio tarjoaa laajat mahdollisuudet 3D-ympäristöjen simulointiin, immersiivisiin VR-kokemuksiin ja liikkeenkaappaukseen.

Laboratoriossa voidaan tutkia vuorovaikuttussuunnitteluun liittyviä aiheita, kuten lisätyn todellisuuden käyttäjäkokemusta. XR-laboratorio mahdollistaa monialaisen kehitystyön myös yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Avainsanat: vuorovaikutussuunnittelu, lisätty todellisuus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, pelillisyys. 

Paikka: Rovaniemi

Organisaatio: Lapin yliopisto

Yhteystiedot: 

Jonna Häkkilä

Ashley Colley

etunimi.sukunimi@ulapland.fi