Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto -tunnukset

Hankkeen nimi

Active Arctic Digitaaliset ympäristöt ja ratkaisut harvaan asuttujen alueiden hyvinvoinnin ja yritysten tukena

Hankeaika

1.8.2021–31.8.2023 

Toteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija) ja Lapin yliopisto 

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 499 975 €.
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 399 979 €.
 

Lisätietoja

Tuuli Tikkanen, projektipäällikkö, Lapin AMK
tuuli.tikkanen (at) lapinamk.fi
 

Ella Björn, projektipäällikkö, Lapin yliopisto
ella.bjorn (at) ulapland.fi
 

HANKKEESTA

Lappia kohtaa suuri digitalisaation muutos, jota ohjaa Euroopan Unionin poliittisen johdon linjaukset digitaalisten taitojen, osaamisen, infran sekä palveluiden saavutettavuuden osalta. Digitaalinen murros liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa vaatii osaamisen, kapasiteetin, käytettävyyden sekä investointien lisäksi uudenlaista verkostoitumista ja palvelujen yhteensovittamista – yhdistelmän digitaalisia ja fyysisiä toimintoja.

Active Arctic -hankkeessa kehitetään harvaanasutun seudun hyvinvointipalveluita. Hankkeessa teknologiaa hyödynnetään palveluiden tuottamisen, levittämisen ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä määritellään ja testataan Digitaalisten innovaatiohubien (DIH) toiminnan roolia tässä. Hanke tukee lappilaisten palvelutuottajien ja teknologiakehittäjien yhteistyötä sekä tuottaa uudenlaisia liiketoimintamalleja palveluiden tuottamiseen.

Digitaaliset innovaatiohubit (DIH) tarjoavat yhteistyömalleja ja mahdollisuuksia alueellisille, temaattisille, kaupallisille ja julkisille palveluille yhdistäen osaamisen, oppimisen, investoinnit ja yhteistyön digiloikkauksen taakse ja tueksi.

EU-ohjelmakausi 2021–2027 tuo tullessaan uusia instrumentteja ja mahdollisuuksia luoda uutta osaamista sekä edistää uusimpien digitaalisten sovellusten ja mahdollisuuksien käyttöönottoa Lapissa. Digitaalisuus ja sen haltuunotto vaatii merkittävää uutta osaamista ja sen siirtämistä. Tämä hanke mahdollistaa molempien edistämisen ja soveltamisen eri toimialoilla sekä sillä on mahdollisuus tuottaa tietoa ja tätä kautta tukea laajasti Lapin “ekosysteemejä” niiden digitaalisen siirtymän kanssa.

Miten Digital Innovation Hub (DIH) toimii?

Sarjakuva DIH toiminnasta

ACTIVE ARCTIC HANDBOOK

DIH-handbook kokoaa yhteen hankkeen keskeisimmät tulokset. Lue lisää muun muassa hankkeen piloteista ja DIH-ekosysteemistä.

AJANKOHTAISTA

Hyvinvoinnin rakentuminen osana yhteisöä, Active Arctic Podcast Osa 1

Mitä hyvinvointi on ikääntyvien arjessa, ja miten toimiminen osana yhteisöä voi sitä edistää? Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia digitalisaatio tuo mukanaan ikääntyvän ihmisen arkeen ja sote-alan työkentälle? Mitkä ovat hyviä tapoja tukea osallisuutta ja mitkä ovat ennakoinnin hyödyt hyvinvoinnin edistämisessä?

Podcastin juontaa markkinoinnin tradenomiksi valmistunut Lapin ammattikorkeakoulun projektityöntekijä Jaakko Lahtinen. Vieraina jaksossa ovat opettaja, geronomi YAMK Tanja Marjanen-Korkala Lapin ammattikorkeakoululta sekä yrittäjä Karoliina Gröötilä Kotihoito Ulpukasta.

Vinkkejä liiketoiminnan digitalisoimiseen. Active Arctic Podcast  Osa 2

Active Arctic Podcastin toisessa osassa vieraana on Nuotio Digitalilta yrittäjä Minna Miettunen. Jaksossa käydään läpi digitaalista liiketoimintaa yritysnäkökulmasta ja mitä erilaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon liiketoiminnan digitalisoimisessa. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Digitaaliset innovaatiot paremman kotona asumisen mahdollistajana. Active Arctic Podcast Osa 3

Podcastin kolmannessa jaksossa käsitellään etäratkaisujen sekä hyvinvointitiedon hyödyntämistä kotihoidossa. Miten digitaliset ratkaisut voivat mahdollistaa ikäihmisille paremman arjen kotona ja onko niitä kohtaan ollut ennakkoluuloja? Jaksossa vieraana Suvanto Care Oy:n toimitusjohtaja Antti Haukipuro. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Digitaaliset ratkaisut harvaan asutun alueen tukena. Active Arctic podcast osa 4

Podcast sarjan neljännessä jaksossa vieraina ovat, projektipäällikkö Tradenomi YAMK Tuuli Tikkanen ja Frostbit Software Lab:n projektipäällikkö Mika Uitto Lapin ammattikorkeakoulusta.

Jaksossa käydään läpi hankkeessa tähän asti nousseita havaintoja hyvinvoinnin ja digitalisaation osalta. Active Arctic hankkeessa on vahvasti lisätty alueen toimijoiden tietoisuutta uusista teknologisista ratkaisuista ja yhdistetty eri toimijoita keskenään. Hankkeessa syntyneillä piloteilla vastataan Lapin alueen tarpeisiin ja pyritään tuomaan esille innovatiivisen toiminnan tuloksia.

Piloteista mainittakoon kaksi suurta kiinnostusta herättänyttä ratkaisua. VR-metsänkävijä sovellus mahdollistaa luontokokemuksen ja sitä on kehitetty yhteistyössä alueen eri toimijoita kuunnellen. Hyvinvointialan yrityksille tarkoitettu alustaratkaisu mahdollistaa laajan palvelun tarjonnan yhdestä paikasta ja toimii digitaalisena kauppapaikkana sekä kuluttajille että yrityksille.

Lapilla on omia vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää kansallisella tasolla. Kuuntele podcastista mielenkiintoinen Lappi keskustelu. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Liikunnallisuus, hyvinvointi ja teknologiset innovaatiot. Active Arctic Podcast, osa 5

Active Arctic -hankkeen podcast-sarjan viidennessä jaksossa vieraana ovat liikunnan ja vapaa ajan koulutuksen lehtori Tommi Haapakangas ja asiantuntija Riikka Varjus, molemmat Lapin ammattikorkeakoululta.

Aluksi keskustellaan liikunnallisuuden nykytilanteesta sekä lasten, nuorten että työelämässä olevien näkökulmasta. Onko liikkumisesta tullut harvojen harraste? Entä minkälaisia yhteyksiä liikkumisella on mielen hyvinvointiin?

Lisäksi jaksossa puhutaan motivaatiosta liikkua: mielletäänkö liikunta liian suorituskykykeskeisesti? Jakson lopussa sivutaan teknologisia innovaatioita. Lisäävätkö terveysteknologia ja hyvinvointidata motivaatiota liikkua vai voivatko ne peräti vähentää sitä?

Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Mitä on älykäs erikoistuminen? Active Arctic Podcast, osa 6

Mitä on älykäs erikoistuminen? Miksi älykästä erikoistumista tehdään Lapissa juuri tietyillä painopisteillä ja miten se toimeenpannaan tulevina vuosina?

Active Arctic Podcast sarjan viimeisessä jaksossa ovat vieraina Paula Heikkilä, joka työskentelee asiantuntijana Lapin liitossa älykkään erikoistumisen kehittämishankkeessa sekä Riikka Poikela joka toimii projektipäällikkönä Lapin liitossa älykkään erikoistumisen kehittämishankkeessa. Jakson lopussa saadaan vielä yksi vieras, kun Active Arctic -hankkeen projektipäällikkö Ella Björn tulee kertomaan hankkeen aikana saaduista havainnoista Lapin alueellisista vahvuuksista ja erityispiirteistä. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

BLOGI

Ideasta liiketoimintaa

Ideasta liiketoimintaa

Mistä on hyvät liikeideat tehty? Yksi vastaus on: ongelmista. Jokainen meistä on varmasti törmännyt elämässään tai...

lue lisää