Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto -tunnukset

Hankkeen nimi

Active Arctic Digitaaliset ympäristöt ja ratkaisut harvaan asuttujen alueiden hyvinvoinnin ja yritysten tukena

Hankeaika

1.8.2021–31.8.2023 

Toteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija) ja Lapin yliopisto 

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 499 975 €.
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 399 979 €.
 

Lisätietoja

Tuuli Tikkanen, projektipäällikkö, Lapin AMK
tuuli.tikkanen (at) lapinamk.fi
 

Ella Björn, projektipäällikkö, Lapin yliopisto
ella.bjorn (at) ulapland.fi
 

HANKKEESTA

Lappia kohtaa suuri digitalisaation muutos, jota ohjaa Euroopan Unionin poliittisen johdon linjaukset digitaalisten taitojen, osaamisen, infran sekä palveluiden saavutettavuuden osalta. Digitaalinen murros liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa vaatii osaamisen, kapasiteetin, käytettävyyden sekä investointien lisäksi uudenlaista verkostoitumista ja palvelujen yhteensovittamista – yhdistelmän digitaalisia ja fyysisiä toimintoja.

Active Arctic -hankkeessa kehitetään harvaanasutun seudun hyvinvointipalveluita. Hankkeessa teknologiaa hyödynnetään palveluiden tuottamisen, levittämisen ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä määritellään ja testataan Digitaalisten innovaatiohubien (DIH) toiminnan roolia tässä. Hanke tukee lappilaisten palvelutuottajien ja teknologiakehittäjien yhteistyötä sekä tuottaa uudenlaisia liiketoimintamalleja palveluiden tuottamiseen.

Digitaaliset innovaatiohubit (DIH) tarjoavat yhteistyömalleja ja mahdollisuuksia alueellisille, temaattisille, kaupallisille ja julkisille palveluille yhdistäen osaamisen, oppimisen, investoinnit ja yhteistyön digiloikkauksen taakse ja tueksi.

EU-ohjelmakausi 2021–2027 tuo tullessaan uusia instrumentteja ja mahdollisuuksia luoda uutta osaamista sekä edistää uusimpien digitaalisten sovellusten ja mahdollisuuksien käyttöönottoa Lapissa. Digitaalisuus ja sen haltuunotto vaatii merkittävää uutta osaamista ja sen siirtämistä. Tämä hanke mahdollistaa molempien edistämisen ja soveltamisen eri toimialoilla sekä sillä on mahdollisuus tuottaa tietoa ja tätä kautta tukea laajasti Lapin ”ekosysteemejä” niiden digitaalisen siirtymän kanssa.

AJANKOHTAISTA

Hyvinvoinnin rakentuminen osana yhteisöä, Active Arctic Podcast Osa 1

Mitä hyvinvointi on ikääntyvien arjessa, ja miten toimiminen osana yhteisöä voi sitä edistää? Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia digitalisaatio tuo mukanaan ikääntyvän ihmisen arkeen ja sote-alan työkentälle? Mitkä ovat hyviä tapoja tukea osallisuutta ja mitkä ovat ennakoinnin hyödyt hyvinvoinnin edistämisessä?

Podcastin juontaa markkinoinnin tradenomiksi valmistunut Lapin ammattikorkeakoulun projektityöntekijä Jaakko Lahtinen. Vieraina jaksossa ovat opettaja, geronomi YAMK Tanja Marjanen-Korkala Lapin ammattikorkeakoululta sekä yrittäjä Karoliina Gröötilä Kotihoito Ulpukasta.

Vinkkejä liiketoiminnan digitalisoimiseen. Active Arctic Podcast osa 2

Active Arctic Podcastin toisessa osassa vieraana on Nuotio Digitalilta yrittäjä Minna Miettunen. Jaksossa käydään läpi digitaalista liiketoimintaa yritysnäkökulmasta ja mitä erilaisia asioita olisi hyvä ottaa huomioon liiketoiminnan digitalisoimisessa. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

Digitaaliset innovaatiot paremman kotona asumisen mahdollistajana. Active Arctic Podcast Osa 3

Podcastin kolmannessa jaksossa käsitellään etäratkaisujen sekä hyvinvointitiedon hyödyntämistä kotihoidossa. Miten digitaliset ratkaisut voivat mahdollistaa ikäihmisille paremman arjen kotona ja onko niitä kohtaan ollut ennakkoluuloja? Jaksossa vieraana Suvanto Care Oy:n toimitusjohtaja Antti Haukipuro. Jakson juontaa tradenomi, projektityöntekijä Jaakko Lahtinen Lapin ammattikorkeakoululta.

BLOGI

Ideasta liiketoimintaa

Ideasta liiketoimintaa

Mistä on hyvät liikeideat tehty? Yksi vastaus on: ongelmista. Jokainen meistä on varmasti törmännyt elämässään tai...

lue lisää