Valitse sivu

Kuva: Lapin materiaalipankki | Marko Junttila

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto -tunnukset

Active Arctic – Digitaaliset ympäristöt ja ratkaisut harvaan asuttujen alueiden hyvinvoinnin ja yritysten tukena 

Hankeaika

1.8.2021–30.6.2023 

Toteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija) ja Lapin yliopisto 

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 499 975 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 399 979 €. 

Lisätietoa

Kaisa Lammi, projektipäällikkö, Lapin AMK
kaisa.lammi (at) lapinamk.fi
 

Paula Kassinen, projektipäällikkö, Lapin yliopisto
paula.kassinen (at) ulapland.fi
 

 

Lappia kohtaa suuri digitalisaation muutos, jota ohjaa Euroopan Unionin poliittisen johdon linjaukset digitaalisten taitojen, osaamisen, infran sekä palveluiden saavutettavuuden osalta. Digitaalinen murros liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa vaatii osaamisen, kapasiteetin, käytettävyyden sekä investointien lisäksi uudenlaista verkostoitumista ja palvelujen yhteensovittamista – yhdistelmän digitaalisia ja fyysisiä toimintoja.

Digitaaliset innovaatiohubit (DIH) tarjoavat yhteistyömalleja ja mahdollisuuksia alueellisille, temaattisille, kaupallisille ja julkisille palveluille yhdistäen osaamisen, oppimisen, investoinnit ja yhteistyön digiloikkauksen taakse ja tueksi.

EU-ohjelmakausi 2021–2027 tuo tullessaan uusia instrumentteja ja mahdollisuuksia luoda uutta osaamista sekä edistää uusimpien digitaalisten sovellusten ja mahdollisuuksien käyttöönottoa Lapissa. Digitaalisuus ja sen haltuunotto vaatii merkittävää uutta osaamista ja sen siirtämistä. Tämä hanke mahdollistaa molempien edistämisen ja soveltamisen eri toimialoilla sekä sillä on mahdollisuus tuottaa tietoa ja tätä kautta tukea laajasti Lapin ”ekosysteemejä” niiden digitaalisen siirtymän kanssa.

Active Arctic -hankkeessa kehitetään harvaanasutun seudun hyvinvointipalveluihin liittyvää hoidon arvoketjua niin, että teknologia valjastetaan palveluiden tuottamisen, levittämisen ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä määritellään ja testataan
DIH-toiminnan roolia tässä. Hanke tukee lappilaisten palvelutuottajien ja teknologiakehittäjien yhteistyötä sekä tuottaa uudenlaisia liiketoimintamalleja palveluiden tuottamiseen.