Kirjoittaja: Jouni Kärkkäinen

Active Arctic -hanke toteutti osana Lapin Ammattikorkeakoulun Vakiat 2023- tapahtumaa hyvinvointietkot hyvinvointialueen toimijoille, palveluntuottajille ja järjestöille.

Sain mahdollisuuden ohjata tunnin pituisen Erätauko -keskustelun aiheesta “Kohti kehittävää ja innovoivaa Lapin hyvinvointialuetta – innovaatiotoiminta julkisissa hyvinvointipalveluissa”.

Lapin hyvinvointialojen vahvuudet innovaatioiden pohjana

Lapin hyvinvointialueen vahvuutena nähtiin pitkä historia ja kokemus digitaalisten etäpalveluiden tuottamisessa 2000 – luvun vaihteesta lähtien. Tämä osaaminen liittyy mm. etäisyyksien hallintaan, etäkonsultaatioihin ja etädiagnostiikkaan.

Korkeakoulujen TKI-toiminnan vahvuuksia luonnehtii luontoon, liikuntaan ja matkailuun liittyvä osaaminen jota tukee muotoilun ja teknologian osaaminen. Erityisenä vahvuutena sosiaalialan osaaminen ja innovaatiot (esim. hyvinvointilähete).

Lapin alueellisena vahvuutena pidettiin vahvaa kyläkulttuuria ja yhteisöllisyyttä, jota monen mielestä tulisi hyödyntää enemmän.

Näiden vahvuuksien luova yhdistäminen luo mahdollisuuksia tulevaisuuden hyvinvoinnin innovaatioille.

 

Tulevaisuuden mahdollisuuksina teknologiatuetut sosiaaliset innovaatiot

Erätaukokeskustelun aikana nousi myös konkreettisia ideoita siitä, millaisia innovaatiot voisivat olla:

  • Hyvinvointia edistävät etäohjaus- ja digipalvelut
  • Omahoito ja itsehoitopisteet
  • Luontoliikunnan ja hyvinvointimatkailun yhdistäminen
  • Teknologiatuetut greencare sovellukset
  • Yhteiskuljettamisen konseptit
  • Erilaiset alustaratkaisut eri tarpeisiin
  • Monisukupolvinen yhteisöllisyys – esim. uudet asumisratkaisut

Esimerkit tuovat esiin sen, että oikeastaan teknologia itsessään ei ole niissä se pääasia, vaan se mahdollistaa inhimillisen tarpeen täyttämisen tai ratkaisemisen (esim. yksinäisyyden vähentäminen tai yhteisöllisyyden lisääminen) jota teknologia tukee. Lapin tulevaisuuden hyvinvoinnin innovaatiot ovat siis todennäköisimmin erilaisia teknologisesti tuettuja sosiaalisia innovaatioita.

Tarpeena yhteinen foorumi kohtaamisille,  keskusteluille ja yhteistyölle

Yhtenä mielenkiintoisena ideana nousi esille se, että yksi sosiaalinen innovaatio voisi olla myös tietoisuuden lisäämisen konsepti eri toimijoiden välillä ja yhteistyömalli Lapin hyvinvointialueen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä korkeakoulujen välillä. Nykyään moni toimija tekee kehittämistä yksin omissa poteroissaan eikä välttämättä olla tietoisia siitä jos joku muu tekee samaa tai samankaltaista kehittämistä. On vaara keksiä samaa pyörää uudestaan ja uudestaan.

Suurimpana tarpeena nousi esiin tarve yhteiselle foorumille, joka mahdollistaa yhteistä keskustelua ja kohtaamisia eri toimijoiden sekä asiakkaiden kohtaamiseen. Yhteinen foorumi olisi ristiinpölyttäjä ja törmäyttäjä, joka tukisi monialaista kehittämistä eri tasoilla. Se voisi olla esimerkiksi paikka, jossa on yhteiset työpisteet eri toimijoille. Se voisi edistää julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyötä – asiakas joutuu hakemaan palvelua eri sektoreilta, joten yhteistyötä tarvitaan palvelupolkujen sujuvoittamiseksi (ns. yhden luukun malli).  Teknologiat (esim. alustat) voivat auttaa tässä. Tästä tulisi olla vastuussa jokin taho, joka koordinoi toimintaa, vastaa kokonaisuudesta ja saa myös tarpeeksi resursseja toimintaansa.  Foorumi olisi myös paikka, jossa eri ikäisiä asukkaita voidaan ottaa mukaan kehittämään ja testaamaan innovaatioita.

Lapin suurin vahvuus on yhteisöllisyys

Erätaukokeskustelun suurin oivallus, joka toistui monessa puheenvuorossa, oli yhteisöllisyys. Se on asia, joka luonnehtii Lappia eniten. Se on myös asia, josta voidaan ammentaa innovaatiotoimintaan.

Erätauon jälkeen tapahtumassa myös demottiin Active Arctic -hankkeessa pilotoituja hyvinvoinnin digitaalisia ratkaisuja. Metsänkävijä VR mahdollistaa luontokokemuksen virtuaaliympäristössä ja Heltti- hyvinvoinnin Tori.fi toimii digitaalisena kauppapaikkana alueen kuluttajille ja yrityksille. Molemmat sovellukset herättivät positiivista kuhinaa vieraissa.

Kuvalähde: https://www.lapinamk.fi/fi/Esittely/Ajankohtaista/Uutiset/Valakiat