MEISTÄ

Tämän sivun tavoitteena on koota yhteen paikkaan Active Arctic – hankkeen keskeiset toimijat, heidän roolinsa ja tarpeet sekä toimia mukana oleville yrityksille alustana, jonka kautta he voivat verkostoitua, esittää osaamistaan ja palveluitaan muille yrityksille sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on tukea toimijoita ja rakentaa heille polku kohti digitaalisia ratkaisuja ja palveluita, lisätä toimijoiden tietoisuutta ja motivaatiota digitaalisien teknologioiden hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Tämä voi tarkoittaa mm. palveluprosessien ja markkinoinnin prosessien digitalisoimista, uusia ratkaisuja potilastyöhön, uusia arvonluonti- sekä ansaintatapoja jne. 

Hankkeen aikana kerätään myös temaattista tietoa hyvinvointiin ja teknologiaan liittyvistä aiheista. Tietoja julkaistaan portfolio sivustolla hankkeen edetessä. 

KEHITTÄMISYMPÄRISTÖT

Täällä pääset tutustumaan Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kehittämisympäristöihin.

Lapin ammattikorkeakoulun logo.

Lapin ammattikorkeakoulun kehittämisympäristöt taas keskittyvät monipuolisesti mm. hyvinvointialan ja teknologian mittaus-, analysointi-, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan pitäen sisällään informaatioteknologisen ja teknisen kehittämisen, osallisuuteen ja toimintakykyyn liittyvät kehittämisympäristöt sekä tulevaisuuden terveyspalveluihin liittyvät testaus- ja simulointiympäristöt. Lapin AMKin palvelut sopivat erityisesti ideoiden jatkokehittämiseen ja testaamiseen alkuvaiheen tuote- ja palvelukehityksen jälkeen.

university of lapland

Lapin yliopiston kehittämisympäristöjen sisällöt keskittyvät ARCTAn palveluihin ja taiteiden tiedekunnan osaamisalueisiin liittyen mm. käyttäjäkeskeiseen muotoilu- ja taideperustaiseen luovaan kehittämiseen. ARCTAn palvelut sisältävät mm. teollisen tuotemuotoilun, palvelumuotoilun, käyttöliittymäsuunnittelun, audiovisuaalisen tuotannon ja graafisen suunnittelun sekä soveltavan taiteen osaamisen. Palvelut on suunnattu erityisesti start-up ja pk-yrityksille sekä julkisille palveluntuottajille tuote- ja palvelukehitysprosessien alkuvaiheeseen.

MATERIAALIT YRITYKSILLE