Hankkeen aikana toteutetut pilottikokeilut ja liiketoimintamallit

Active Arctic -hankkeessa on pilotoitu digitaalisia ratkaisuja liittyen hankkeessa havaittuihin alueen hyvinvoinnin tarpeisiin, joita ovat muun muassa palveluiden saavutettavuus, yksinäisyyden ja mielenterveyden edistäminen, ennakoiva hoito ja sairauden ennaltaehkäisy sekä datan käytön mahdollisuudet.

  • Metsänkävijä VR-sovellus pyrkii vastaamaan saavutettavuuden haasteisiin tarjoamalla kuntouttavan, rentouttavan ja virikkeellisen luotokokemuksen ihmisille, jotka ovat rajoittuneita pääsemään fyysisesti luontoon.
  • Yhdessä etänä -pilotti vastaa myös ennakoinnin ja saavutettavuuden haasteisiin tarjoamalla alustan ja toimintamallin, joka mahdollistaa ikäihmisten tapaamisen etänä sosiaalisen aktiviteetin äärellä edistäen samalla heidän elämän laatua ja mielen terveyttä.
  • Weltti-alustaratkaisu vastaa datan käytön, saavutettavuuden ja markkinoinnin haasteisiin tuomalla mikro- ja pk-yritysten palvelut paremmin näkyville edistäen näin kokonaisvaltaisesti yritysten näkyvyyttä ja alueen elinvoimaa.

Pilottien pohjalta on suunniteltu liiketoimintamallit, joilla digitaalinen ratkaisu voitaisiin ottaa haluttaessa käyttöön. 

Metsänkävijä VR

Pilottien liiketoimintamallit

Weltti

Yhdessä etänä!