Yrityksen slogan: Turvassa Kotona

SUVANTO KOTONA

 • Havainnoi – huomaamattomasti henkilön jokapäiväistä arkea
 • Oppii – henkilön rutiinit ja vuorokausirytmin
 • Päättelee – poikkeaako käyttäytyminen normaalista
 • Pitää tietoisena – ajantasaisesti kaikki osapuolet
 • Hälyttää – olennaisista poikkeamista ja avun tarpeista läheisille ja muille auttajille

SUVANTO MUKANA

 • SOS-napin painamisesta
 • Kaatumisen havaitsemisesta
 • Paikantimen akun tyhjenemisestä
 • Paikantimen sammuttamisesta
 • Lähialueelta poistumisesta

SUVANTO VIDEO

 • Aina päällä oleva videopuhelupäätelaite kotona ja mobiilisovellus omaisilla ja hoitajilla
 • Videopuheluyhteys hoitajien sekä omaisten ja kotona asuvan henkilön välillä
 • Hoitajan ja omaisen videopuheluyhteys voidaan ottaa tietokoneen selainliittymästä ja mobiilisovelluksesta
 • Selkeä käyttöliittymä kotiin toimitettavassa päätelaitteessa mahdollistaa myös videopuheluyhteyden automaattisen avaamisen sekä tarvittaessa myös häiriöttömät yöpuhelut

Ottakaa yhteyttä:
Antti Haukipuro
0400502353
antti.haukipuro@suvantocare.fi
www.suvantocare.fi

Taidot

Lähetetty

9.12.2022