Työnohjaus- Ja Hyvinvointipalvelut Polku

Työnohjaaja Niina Tikkasen luotsaama Työnohjaus- ja hyvinvointipalvelut Polku on majapaikkaansa Kemijärvellä pitävä yritys, mutta toimintakenttänä on koko Lapin maakunta. Etäyhteyksien kautta tarjotaan työnohjauksia myös ympäri Suomea.  Olen tukena työelämässä ja ihmisten yksilöllisillä kasvun poluilla.

Työnohjausta voidaan järjestää joko yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle, tarpeiden mukaan. Työnohjaus sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta, sillä kaikkia yhdistävät tekijät ovat työ ja työyhteisö. Tarjolla on yksilö- ja ryhmätyönohjausta sekä tilannetyönohjausta. Kohderyhmänä yritykset ja kunnat. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa, sekä saada markkinointiin ja verkostoitumiseen apua.

Työnohjauksella on mahdollista laajentaa työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden kehittymistä. Työnohjaus on oman työn ja työroolin tutkimista, arviointia ja kehittämistä, sekä moniäänisyyden kuulemista. Työnohjauksessa keskiössä ovat ohjattavien kysymykset, kokemukset ja tunteet, ja ennen kaikkea niiden tulkitseminen ja jäsentäminen. Koulutetun ohjaajan avulla käydään avointa ja luottamuksellista keskustelua työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista. Ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä missä ollaan ja mihin halutaan edetä. Työnohjauksella on positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja sillä voidaan lisätä työmotivaatiota, ehkäistä työuupumusta ja vähentää sairauspoissaoloja. Tervetuloa tutustumaan voimaannuttavalle polulle!

 

Yrityksen slogan/iskulause: Tukenasi työelämässä ja kasvun poluilla.

Ottakaa yhteyttä:
Niina Tikkanen, työnohjaaja
040 518 5855
tmipolku@gmail.com 

Taidot

Lähetetty

9.12.2022