Hyvinvoiva digitaalinen Lappi

-pelillinen työpaja Lapin alueen hyvinvointi- ja IT-alan pk-yrityksille, hyvinvointialan päättäjille, kunta- ja seutukuntien edustajille sekä muille julkisen sektorin toimijoille

 

Aika: 17.5.2022 klo 1316
Paikka: Teams-linkki työpajaan

Tervetuloa Active Arctic -hankkeen järjestämään Hyvinvoiva digitaalinen Lappi -työpajaan, jossa keskustellaan terveys- ja hyvinvointialan digitalisaation kehittämistarpeista Lapin pk-yrityksissä, kunnissa ja seutukunnissa pelillisiä menetelmiä apuna käyttäen. Pelillisen työpajaosuuden vetää Ella-Noora Polvi (Peliferia). Työpajassa Ashley Colley kertoo älysormuksia valmistavan Oura Health Oy:n perustamisesta englanniksi.

Työpajoissa tunnistettuihin tarpeisiin, ideoihin ja käytäntöihin, tulemme hankkeen aikana yhdessä alan toimijoiden kanssa etsimään ratkaisuja ja mahdollisia uusia liiketoimintamalleja.

Teknologiaa hyödynnetään hyvinvointialan palveluiden tuottamisen, levittämisen ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä määritellään ja testataan Digitaalisten innovaatiohubien (DIH) toiminnan roolia tässä. Digitaaliset innovaatiohubit tarjoavat yhteistyömalleja ja mahdollisuuksia alueellisille, temaattisille, kaupallisille ja julkisille palveluille yhdistäen osaamisen, oppimisen, investoinnit ja yhteistyön.
Työpaja järjestetään etänä Teams-yhteydellä.

 

Ohjelma:

13:00-13:30     Active Arctic -hankkeen ja Digitaalisen Innovaation Hubin esittely

13:30-13:50     The Oura ring story – Ashley Colley, co-founder Oura Health

13:50-14:45     Pelillinen työpajatyöskentely

14:45-15:00     Kahvitauko

15:00-15:45     Pelillinen työpajatyöskentely jatkuu

15:45-16:00     Tulosten läpikäynti

 

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään 13.5.2022.

 

Työpajan järjestää: Active Arctic -hanke yhteistyössä Peliferian kanssa.

 

Lisätietoja:

Ella Björn, projektipäällikkö, Lapin yliopisto, ella.bjorn@ulapland.fi
Tuuli Tikkanen, projektipäällikkö, Lapin amk (hankkeen koordinaattori), tuuli.tikkanen@lapinamk.fi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto -tunnukset