Hyvinvoiva digitaalinen Lappi

-työpaja

 

Aika: 29.3.2022 klo 13–15
Paikka: Teams

Digitaalisuutta korostetaan koko ajan entistä enemmän kestävämmän huomisen mahdollistajana ja tätä muutosta EU tukee vahvasti tämänhetkisillä toimintalinjauksillaan. Mitä sitten digitalisaatio voi mahdollistaa terveys- ja hyvinvointialojen saralla? Pitkät välimatkat, ikääntyvä väestö, mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat ongelmia joihin digitalisaation mahdollisuuksia ei ole vielä tarpeeksi hyödynnetty, etenkään Lapissa.

Tervetuloa Active Arctic -hankkeen järjestämään ensimmäiseen palvelumuotoilutyöpajan, jossa jaetaan kokemuksia ja ideoita liittyen tämän hetken terveys- ja hyvinvointialan kehittämistarpeisiin sekä olemassa oleviin tai uusiin hyviin käytäntöihin. Tunnistettuihin tarpeisiin, ideoihin ja käytäntöihin, tulemme hankkeen aikana yhdessä alan toimijoiden kanssa etsimään ratkaisuja ja mahdollisia uusia liiketoimintamalleja.

Työpaja järjestetään etänä Teams-yhteydellä, ja työpajatyöskentelyssä käytämme Miro-alustaa.

Ohjelma:

13:00-13:15     Active Arctic -hankkeen esittely

13:15-13:30     Yhteistyöllä hyvinvointia, terveystyön asiantuntija Mira Oinas-Mäenalainen ja vanhustyön asiantuntija & geronomi Tanja Marjanen-Korkala, Lapin amk

13:30-13:45     Nykyteknologian tarjoamat mahdollisuudet terveydenhoitoalalle, projektipäällikkö Mika Uitto, FrostBit

13:45-14:45     Työpajatyöskentely, Miro-alusta

14:45-15:00     Tulosten läpikäynti

Ilmoittaudu Hyvinvoiva digitaalinen Lappi -työpajaan viimeistään 25.3.2022. 

 

Työpajan järjestää: Active Arctic -hanke

Lisätietoja:

Ella Björn, projektipäällikkö, Lapin yliopisto, ella.bjorn@ulapland.fi
Tuuli Tikkanen, projektipäällikkö, Lapin amk (hankkeen koordinaattori), tuuli.tikkanen@lapinamk.fi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto -tunnukset