Monimuotoinen avoin korkeakouluopetus

Palvelupäällikkö Merija Timonen

Kesän kääntyessä syksyyn alkaa mietteet siirtyä itsensä kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen. Avoin korkeakouluopetus mielletään perinteisesti välivuottaan viettävien nuorten kouluttautumisareenaksi. Tosiasiassa moni työssä käyvä tai ammatinvaihtoa pohtiva on löytänyt avoimen opinnoista hyödyllisiä sisältöjä itselleen. Avoimen korkeakouluopetuksen opintoja hyödynnetään monenlaisiin työelämän tarpeisiin eri aloilla ja eri tehtävissä.

Avoimilla korkeakouluopinnoilla voi parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja. Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedonhankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista. Korkeakoulututkinnon suorittaneille avoimen opinnot antavat mahdollisuuksia yhdistää omaan asiantuntemukseen eri alojen opintoja. Yksilöllisillä valinnoilla voi hankkia uudenlaista työmarkkinoilla tarvittavaa moni- ja poikkitieteellistä erityisosaamista.

Opiskelijoilta kysyttäessä opiskelumotiivina avoimessa on halu täydentää työelämässä tarvittavaa osaamista tai vaihtaa ammattia sekä kehittää ammattiin liittyvää osaamista. Lisäksi aikuisten opiskeluhalukkuutta ohjaa myös itsensä kehittäminen sekä halu tutustua korkeakouluopintoihin, eri tieteisiin ja koulutusaloihin. Opiskelu on siis yleistä mielenvirkistystä ja mahdollisuus saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille.

Avoin korkeakouluopetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti aikuisopiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita ajatellen. Opiskella voidaan työn ohella, samaan aikaan muiden opiskeluiden kanssa tai työttömänä. Opintojen toteutuksessa opiskelu joustavasti verkon välityksellä ja etänä mahdollistaa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta. Avoimen opinnot sopivat myös opintovapaalla opiskeluun.

Perinteinen motivaatio opiskella tutkintotavoitteisesti tai valmentautua valintakokeisiin on todellisuudessa laajentunut haluksi kehittää omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Lapin yliopiston avoimen opiskelija kertookin palautteessaan, että hänen mielestään oppiminen työuran aikana ei ole huonompaa kuin opiskelu sisään päässeenä yliopistolla. Todellakin avoimet korkeakouluopinnot ovat mahdollisuus ja paikka kaikille oppia uutta.

Lisätietoja avoimista korkeakouluopinnoista valtakunnallisesti:
Avoin AMK-opetus: https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/avoin-ammattikorkeakoulu/
Avoin yliopisto-opetus: https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/avoin-yliopisto/

Lisätietoja Lapin alueella: http://www.maakuntakorkeakoulu.fi/Suomeksi/Palvelut/Avoin-korkeakouluopetus

Kirjoittajan yhteystiedot:
Merija Timonen
Palvelupäällikkö
Lapin korkeakoulukonsernin Opetuksen tukipalvelut
p. 040-7777 352, Merija.Timonen@ulapland.fi