Jokivarren lukiot ja korkeakoulut tiivistävät yhteistyötään

Sekä lukiot että korkeakoulut pitävät yhteistyön tiivistymistä tärkeänä ja näkevät sen merkityksen kasvavan lähitulevaisuudessa. Näin tuumattiin toukokuun alussa pidetyssä jokivarren lukioiden (Ylitornio, Pello, Kolari ja Muonio) Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyötapaamisessa Pellossa.

Yhteistyöllä on saavutettavissa hyötyjä monellakin tapaa. Tavoitteena on esimerkiksi madaltaa kynnystä korkeakouluopintoihin jo lukioaikana ja tarjota lukio-opiskelijoille esimerkiksi suosituimpien alojen opintoja. Tämä toimii samalla korkeakouluille mahdollisuutena tuoda esille omaa koulutustarjontaansa.

Aivan uusiakin avauksia on ilmassa. Esimerkiksi mahdollisuus kehittää korkeakoulujen alumnitoimintaa siten, että korkeakoulun alumnit voisivat toimia työelämänedustajina lukioihin päin ja esimerkiksi verkon välityksellä kertoa lukiolaisille koulutustaustastaan ja työtehtävistään.

Yhteistyön tiivistämisen ja kehittäminen etenee kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kootaan lukiolaisille ammattikorkeakoulun ja yliopiston olemassa olevasta opintotarjonnasta opintojaksoja tarjolle avoimina opintoina. Lisäksi käynnistetään yhteisen kehittämishankkeen valmistelu, jonka tavoitteena on edelleen kehittää toimintatapoja, ohjausta sekä opintotarjontaa sekä vakiinnuttaa yhteistyö.

Yhteistyöhön ovat tervetulleita kaikki lappilaiset lukiot.

 

Monimuotoinen avoin korkeakouluopetus

Palvelupäällikkö Merija Timonen

Kesän kääntyessä syksyyn alkaa mietteet siirtyä itsensä kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen. Avoin korkeakouluopetus mielletään perinteisesti välivuottaan viettävien nuorten kouluttautumisareenaksi. Tosiasiassa moni työssä käyvä tai ammatinvaihtoa pohtiva on löytänyt avoimen opinnoista hyödyllisiä sisältöjä itselleen. Avoimen korkeakouluopetuksen opintoja hyödynnetään monenlaisiin työelämän tarpeisiin eri aloilla ja eri tehtävissä.

Avoimilla korkeakouluopinnoilla voi parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja. Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedonhankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista. Korkeakoulututkinnon suorittaneille avoimen opinnot antavat mahdollisuuksia yhdistää omaan asiantuntemukseen eri alojen opintoja. Yksilöllisillä valinnoilla voi hankkia uudenlaista työmarkkinoilla tarvittavaa moni- ja poikkitieteellistä erityisosaamista.

Continue reading