Ohjaus maahanmuuttajan opinto- ja urapolun tukena

Jokaisella ohjaajalla on merkitystä maahanmuuttajan urapolulla. Maahanmuuttajien polut työelämään kun ovat usein mutkikkaita, pitkiä ja epätarkoituksenmukaisia. Koulutettujen maahanmuuttajien kohdalla suuri haaste on aiemmin hankitun osaamisen ja tutkintojen tunnustaminen sekä osaamisen hyödyntäminen koulutus- ja urasuunnittelussa. Lainsäädäntö mahdollistaa paljon, tosin prosessit ovat hyvin hitaita ja lisäksi maahanmuuttajilla ja ohjaajilla voi olla tietämättömyyttä niistä. Tiedon maahanmuuttajien taustasta ja tavoitteista olisi hyvä kulkea toimijalta toiselle. Yhdessä voimmekin parantaa maahanmuuttajan valmiuksia. Tukea maahanmuuttajaa motivoivan ja mielekkään koulutus- ja urapolun rakentamisessa.

Matkalla töihin – uraohjauspeliä rakentamassa

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteisessä Step2Job – Työuralle osaamista tunnistamalla ESR-hankkeessa on luotu keskustelupeli kehittämisvälineeksi maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolun verkostoille. Pelin ideana on eläytyä hetkeksi maahanmuuttajan asemaan, vaihtaa näkökulmaa ohjaajasta ohjattavaksi. Samalla ohjausta tarkastellaan omaa työtä laajemmin, kollegan ja verkoston näkökulmasta. Keskusteluun pohjautuvan pelin ajatuksena on, että havaittaisiin uusia asioita ohjausprosessista. Saataisiin ajatuksia siihen, miten voidaan sujuvoittaa maahanmuuttajan polkua työelämään. Ja mahdollisesti kehittää myös toimijoiden välistä ymmärrystä ja kommunikointia.

Yksinkertaistettuna peli etenee seuraavasti. Yhteen peliin osallistuu enintään viisi henkilöä, joista jokainen luo itselleen maahanmuuttajaohjattavan tarinan satunnaisen tarinakortin sekä sitä täydentävien kieli- ja paikkakuntakorttien avulla. Jokainen kertoo vuorollaan muille pelaajille tarinansa. Muut pelaajat toimivat ohjauksen kuljettajina valitsemiensa toimenpide- ja toimijakorttien avulla. Keskustelun kautta pelaajat pohtivat eri mahdollisuuksia ja eläytyvät eri ohjaustahojen rooliin. Näin maahanmuuttajalle rakentuu askel kerrallaan urapolku, joka johtaa mielekkääseen koulutus- tai työpaikkaan. Maahanmuuttajan roolissa oleva osallistuu keskusteluun ja hänen ei tietenkään tarvitse olla samaa mieltä kaikkien ehdotusten kanssa, vaan hän voi haastaa hänelle esitettyjä vaihtoehtoja. Ohjattava kirjaa pelin kuluessa rakentuvan ohjauspolun lopputulemineen omaan korttiinsa.

Pelin lopuksi käydään yhdessä vielä keskustellen läpi kunkin pelaajan kirjaamat polut. Pohditaan, oliko maahanmuuttajien tilanteet omasta työstä tuttuja? Olisiko tilanteissa voinut tehdä toisenlaisia ratkaisuja? Mitä opittiin toisten työstä tai ohjausprosessista kokonaisuutena? Mitä oppimaansa voi hyödyntää omassa työssään? Mistä tarvitsisi lisätietoa?

                                                                                        Esimerkki pelin tarinakortista.

Monenlaiset yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijät vaikuttavat maahanmuuttajan matkaan kohti työelämää. Yhdessä me voimme luoda poluista sujuvampia, lyhyempiä ja tarkoituksenmukaisempia. Peli on rakennettu edesauttamaan tätä tavoitetta. Lapin Maahanmuutto- ja kotouttamistoimijoiden –verkoston kokouksessa pilotoitu peli tullaan julkaisemaan netissä loppuvuodesta. Joten seuraa sivuamme.

Lisätietoja:
Pauliina Keskinarkaus
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
p. 040 132 4508

Kirsi Saloniemi
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
p. 050 314 6486