Palveluliiketoiminnan harjakaiset pystyyn!

Mirva Juntti
Palvelupäällikkö, liiketoiminta
Korkeakoulusuunnittelupalvelut
Lapin ammattikorkeakoulu

Olen kuunnellut kumppaneita tämän syksyn. Kohdannut parisataa ihmistä, jotka ovat riemumielin vastanneet kysyessäni; mitä mieltä sinä olet Lapin AMK:sta palveluntoimittajana.

Näistä rakennusaineista on nyt vuodenvaihteessa syntymässä Lapin AMK:n palvelutoiminnan yksikkö. Sen seinistä löytää varmasti oman kädenjälkensä jokainen, joka on suunsa avannut. Olen jokaisesta palasesta suunnattoman kiitollinen niin kumppaneillemme kuin oman talonkin väelle!

Kun katson vastavalmistunutta yksikköä, näen ensinnäkin yhteistyön voiman. Ilman tiivistä LUC-yhteistyötä Yliopiston ja AMK:in kanssa, emme olisi ikinä päässeet näin pitkälle. Kenttäkierros osoitti, että vain yhdistämällä voimamme, olemme kyllin kiinnostava keskustelukumppani organisaatioiden ja yritysten silmissä. Te, hyvät kumppanimme, nimittäin viis veisaatte, mistä koneistosta palvelunne saatte – kunhan haasteeseen ratkaisu löytyy. LUC-yhteistyö olkoon toiminnan kulmakivi jatkossakin.

Katsoessani sitä, miltä yksikkömme näyttää, näen vielä valitettavan monenkirjavat seinät. Liian monesti eri osaamisalat erottuvat omilla väreillään, omilla ratkaisuillaan tai itseellisellä tarjonnallaan. Siinä unohtuu se, että kovin harvoin arkielämän ongelmat ovat ratkaistavissa yhden toimijan voimin. Päinvastoin – mitä kiperimmistä ongelmista on kyse, sitä ilmeisempää on myös se, että se haaste on luonut lonkeroitaan jo yrityksen eri toimintoihin ja saanut mitä moninaisemmat kasvot. Yksikkökohtaisuuden joutaisi vähenevän jatkossa.

Kun katson maaperään, mihin rakennuksen juuret kietoutuvat, kuulen historian havinan. Miehet ja naiset, jotka nyt jo kasvavat horsmaa, tekivät aikoinaan aimo työn lappilaisen korkeakoulun tunnettuuden nostamiseksi. Heidän mukana meni maan multiin liian monta kontaktia ja kun aika muuttui, ei palveluitakaan sellaisenaan enää voi päivänvaloon nostaa. Ihan liikaa on aina laskettu yksittäisten henkilöiden varaan. Ja kun siinä yhteisöllisyydessä se meidän voimavaramme olisi!

Continue reading

Työllistymistä edistämässä – case korkeakoulutettu

Piia Kilpimaa, Projektipäällikkö, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, Urasuunnittelun kautta avoimille työmarkkinoille- esiselvityshanke

Korkeakoulutettujen työttömyys on nousussa. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreiden tilastojen mukaan lokakuun lopussa työttömänä oli 47 000 korkeakoulutettua. Hälyttävää on, että pitkäaikaistyöttömien osuus korkeakoulutetuista työttömistä nousee kaiken aikaa, myös Lapissa.

Lapin korkeakoulukonsernissa tähän korkeakoulutettujen työttömyyteen on pyritty löytämään ratkaisuja ja hankerahoituksella teemaan on päästy perehtymään syvemmin. Tavoitteena on ollut löytää uusia ideoita ja ratkaisuja korkeakoulutettujen työllistymisen helpottamiseksi. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa Urasuunnittelulla avoimille työmarkkinoille- esiselvityshankkeessa suunniteltiin toimenpiteitä ja välineitä korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymisen helpottamiseksi. Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin kaksi palvelumallityöpajaa sekä suunniteltiin kohderyhmälle valittuihin osaamispolkuihin (Johtaminen ja esimiestyö, Liiketoiminta ja yrittäjyys sekä Työelämä, IT- ja viestintätaidot) pohjautuva opintotarjotin. Palvelumuotoilun keinoin toteutetuissa palvelumallityöpajoissa ideoitiin urasuunnittelupalveluja kohderyhmälle. Työpajoissa vaihdettiin näkökulmaa niin, että kokemusasiakkaina olivat ensin korkeakoulutetut työttömät ja sitten työnantajat.

Tämän lisäksi aiemmin toteutetussa Uraohjauksen ja mentoroinnin kehittäminen – hankkeessa selvitettiin, miten Lapin alueen korkeakouluissa opiskelevien nuorten uraohjausta voitaisiin tehostaa jo opiskeluvaiheessa niin, että nuoret sijoittuvat valmistuttuaan nopeasti työelämään. Selvityksessä kartoitettiin uraohjauksen kohteiden sekä uraohjausta tekevien toimijoiden kokemuksia uraohjauksesta sekä näkemyksiä uraohjauksen ja mentoroinnin kehittämiseksi.

Näiden selvitysten pohjalta on saatu hyvä kokonaiskuva siitä, millaisilla toimenpiteillä voidaan korkeakoulutettujen työttömyyttä ehkäistä ja työllistymistä helpottaa. Yhtenä merkittävänä toimenpiteenä työllistymisen edistäjänä nousi molemmissa esiselvityshankkeissa uraohjaus, joka alkaisi jo opiskelujen aikana jatkuen aina työelämään saakka. Ohjausta ja tukea uraohjaukseen tarvitaan koko opiskelupolun ajan, kuten ohjausta opintojen suunnitteluun, osaamisen ja omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden tunnistamiseen ja tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen. Korkeakouluissa opiskelevat hyötyisivät selvitysten perusteella myös opiskelun ja työelämän tiiviimmästä kytkemisestä toisiinsa, mikä tarkoittaa mm. työelämälähtöisiä opintoja ja projekteja opintojen aikana ja mentoritoiminnan kehittämistä. Hyvin tärkeää työllistymisen kannalta on oman alan työkokemuksen hankkiminen opiskeluaikana. Tämä helpottaa selvitysten mukaan merkittävästi työpaikan löytymistä valmistumisen jälkeen.

Continue reading