LUC-Aikuiskoulutuspalveluiden uutiskirje 1/2015

Lapin korkeakoulukonsernin aikuiskoulutuspalvelut on julkaissut ensimmäisen uutiskirjeen, jonka tarkoituksena on nostaa esiin ajankohtaisia teemoja, tapahtumia, hankkeita ja koulutuksia. Voit avata uutiskirjeen uuteen ikkunaan tästä tai vaihtoehtoisesti voit tutustua kirjeen sisältöihin tästä artikkelista.

******
Ajankohtaisia koulutustarpeita Lapissa

Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanke on tämän vuoden kevään ja syksyn aikana kiertänyt Lapin kunnissa tavoitteenaan lisätä korkeakoulujen ja alueiden yhteistyötä ja kartoittaa kuntien ajankohtaisia koulutus- ja kehittämistarpeita. Lapin kunnat uskovat tulevaisuuteen, mutta ovat myös monien haasteiden edessä. Tarvitaan siis yhteistyötä, ei vain kuntien ja korkeakoulujen välillä, vaan myös kunnat haastetaan kehittämään uusia yhdessä tekemisen tapoja.

Lapin alueen kunnissa käytävät keskustelut ovat nostaneet esille useita koulutus- ja kehittämistarpeita, jotka ovat yhteisiä koko alueella. Tässä poimintana muutamia:

 • kunnan strategiatyö
 • johtaminen, lähiesimiestaidot
 • hankintaosaaminen
 • palveluiden sähköistyminen
 • yrittäjien ikääntyminen ja yrittäjäpolvenvaihdokset
 • vanhuspalveluiden uudet muodot, esim. etäyhteyksien hyödyntäminen kotihoidossa
 • uudet energiaratkaisut ja energiatehokkuus
 • kestävä kehitys (mitä on kestävä matkailu, kestävä kaivostoiminta jne.)
 • kielet sekä kulttuurien tuntemus erityisesti matkailualalla
 • kansainvälisyys, kansainvälistyminen
 • palveluiden tuotteistaminen
 • sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä
 • oppilaitoksissa erityisesti verkkopedagogiikka, tiimiopettajuus sekä osaamisperustainen opetus ja ohjaus

Continue reading

Hyvinvointialan naisyrittäjyys -jatkohanke on käynnistynyt

Koulutuspäällikkö / Hyvinvointialan naisyrittäjyys –jatkohankkeen projektipäällikkö Katri Kuusela

Naisyrittäjyys – hyvinvointiala – Lappi – kuntayhteistyö – palvelut – palveluiden tuottaminen – verkostoituminen – mentorointi – yrityksen kehittäminen.

Nämä ovat avainsanoja, joilla voidaan kuvata alkanutta Hyvinvointialan naisyrittäjyys –jatkohanketta. Kyseessä on ESR-rahoitteinen kolmivuotinen Lapin korkeakoulukonsernin sekä Pohjoisimman Lapin Leaderin yhteishanke, jossa edistetään ja vahvistetaan nimensä mukaisesti hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lapissa.

Hankkeen tavoitteena on luoda naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen toimintamalli, jossa naisyrittäjyyttä tuetaan koulutuksen, ohjauksen ja kehittämistoiminnan kautta.
Tavoitteeseen tähdätään eri toimenpiteillä, kuten kunnille ja hyvinvointialan naisyrittäjille suunnatuilla selvitystöillä sekä naisyrittäjille suunnatulla valmennusohjelmalla. Lisäksi hankkeessa järjestetään yritysohjausta ja sparrausta hyvinvointialalle yrittäjäksi aikoville naisille tai jo yrittäjänä toimiville naisille.

Hankkeen valmennusohjelmalla vastataan Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin esiselvityshankkeen mukaisiin hyvinvointialan naisyrittäjien koulutus/ohjaustarpeisiin. Valmennusohjelma pitää sisällään asiantuntijaluentoja mm. tuotteistamisesta sekä myynnistä ja markkinoinnista, mutta myös henkilökohtaisen, naisyrittäjän kanssa yhdessä määritellyn, kehittämissuunnitelman. Koulutusosuuksiin on mahdollista osallistua etänä kotikoneelta tai katsoa luennot yrittäjälle itselleen sopivana ajankohtana tallenteena. Ohjauskeskusteluja yrittäjän kanssa pidetään tasaisin väliajoin valmennusohjelman aikana. Valmennusohjelma käynnistyy ensimmäisellä moduulilla joulukuussa 2015, mutta valmennukseen pääsee mukaan missä vaiheessa ohjelmaa vain.

Continue reading