Hyvinvointialan naisyrittäjyys -jatkohanke on käynnistynyt

Koulutuspäällikkö / Hyvinvointialan naisyrittäjyys –jatkohankkeen projektipäällikkö Katri Kuusela

Naisyrittäjyys – hyvinvointiala – Lappi – kuntayhteistyö – palvelut – palveluiden tuottaminen – verkostoituminen – mentorointi – yrityksen kehittäminen.

Nämä ovat avainsanoja, joilla voidaan kuvata alkanutta Hyvinvointialan naisyrittäjyys –jatkohanketta. Kyseessä on ESR-rahoitteinen kolmivuotinen Lapin korkeakoulukonsernin sekä Pohjoisimman Lapin Leaderin yhteishanke, jossa edistetään ja vahvistetaan nimensä mukaisesti hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lapissa.

Hankkeen tavoitteena on luoda naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen toimintamalli, jossa naisyrittäjyyttä tuetaan koulutuksen, ohjauksen ja kehittämistoiminnan kautta.
Tavoitteeseen tähdätään eri toimenpiteillä, kuten kunnille ja hyvinvointialan naisyrittäjille suunnatuilla selvitystöillä sekä naisyrittäjille suunnatulla valmennusohjelmalla. Lisäksi hankkeessa järjestetään yritysohjausta ja sparrausta hyvinvointialalle yrittäjäksi aikoville naisille tai jo yrittäjänä toimiville naisille.

Hankkeen valmennusohjelmalla vastataan Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin esiselvityshankkeen mukaisiin hyvinvointialan naisyrittäjien koulutus/ohjaustarpeisiin. Valmennusohjelma pitää sisällään asiantuntijaluentoja mm. tuotteistamisesta sekä myynnistä ja markkinoinnista, mutta myös henkilökohtaisen, naisyrittäjän kanssa yhdessä määritellyn, kehittämissuunnitelman. Koulutusosuuksiin on mahdollista osallistua etänä kotikoneelta tai katsoa luennot yrittäjälle itselleen sopivana ajankohtana tallenteena. Ohjauskeskusteluja yrittäjän kanssa pidetään tasaisin väliajoin valmennusohjelman aikana. Valmennusohjelma käynnistyy ensimmäisellä moduulilla joulukuussa 2015, mutta valmennukseen pääsee mukaan missä vaiheessa ohjelmaa vain.

Yhtenä tärkeänä teemana hankkeessa on myös verkostoituminen. Hanke toteutetaan toteuttajien tahoilta verkostomaisesti. Luodaan verkostoitumismahdollisuuksia naisyrittäjien kesken, mutta myös naisyrittäjien ja kunnan edustajien kanssa. Näin edistetään yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä mahdollisuuksia uusien yritysmuotojen syntymiseen ja yritystoiminnan laajentamiseen. Samalla edistetään myös Lapin kuntien elinvoimaisuutta tukemalla kuntien palveluntuotantoa sekä sen kehittämistä hyvinvointialalla.

Verkostoituminen ja yhteistyön rakentaminen on aloitettu hankeryhmämme vierailumatkoilla hankekuntiin. Syys-lokakuun aikana jalkautamme hanketoimintaamme Tervolaan, Muonioon, Enontekiöön, Sodankylään ja Kemijärvelle. Vierailujen yhteydessä käymme läpi kunnan hyvinvointipalveluiden tilanteet ja tarpeet sekä asetamme yhteiset tavoitteet toiminnallemme kunnassa. Lisäksi vierailemme alueiden hyvinvointialan naisyrittäjien luona, keskustelemme heidän tilanteistaan ja hankkeemme naisyrittäjyyttä edistävistä toimintatavoista ja saatamme yrittäjiä hankkeen toimenpiteisiin.

Yhteisesti toteuttaen, yhteisesti rakentaen – tästä on hyvä jatkaa hyvin alkanutta matkaa.

Lisätietoa hankkeesta:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus–ja-kehittamispalvelut/Koulutus-ja-kehittaminen/Yrityspalvelut/Hyvinvointialojen-naisyrittajyys-jatkohanke-(2015-2018)