LUC-Aikuiskoulutuspalveluiden uutiskirje 1/2015

Lapin korkeakoulukonsernin aikuiskoulutuspalvelut on julkaissut ensimmäisen uutiskirjeen, jonka tarkoituksena on nostaa esiin ajankohtaisia teemoja, tapahtumia, hankkeita ja koulutuksia. Voit avata uutiskirjeen uuteen ikkunaan tästä tai vaihtoehtoisesti voit tutustua kirjeen sisältöihin tästä artikkelista.

******
Ajankohtaisia koulutustarpeita Lapissa

Seutukuntien osaamisstrategiat 2020 -hanke on tämän vuoden kevään ja syksyn aikana kiertänyt Lapin kunnissa tavoitteenaan lisätä korkeakoulujen ja alueiden yhteistyötä ja kartoittaa kuntien ajankohtaisia koulutus- ja kehittämistarpeita. Lapin kunnat uskovat tulevaisuuteen, mutta ovat myös monien haasteiden edessä. Tarvitaan siis yhteistyötä, ei vain kuntien ja korkeakoulujen välillä, vaan myös kunnat haastetaan kehittämään uusia yhdessä tekemisen tapoja.

Lapin alueen kunnissa käytävät keskustelut ovat nostaneet esille useita koulutus- ja kehittämistarpeita, jotka ovat yhteisiä koko alueella. Tässä poimintana muutamia:

 • kunnan strategiatyö
 • johtaminen, lähiesimiestaidot
 • hankintaosaaminen
 • palveluiden sähköistyminen
 • yrittäjien ikääntyminen ja yrittäjäpolvenvaihdokset
 • vanhuspalveluiden uudet muodot, esim. etäyhteyksien hyödyntäminen kotihoidossa
 • uudet energiaratkaisut ja energiatehokkuus
 • kestävä kehitys (mitä on kestävä matkailu, kestävä kaivostoiminta jne.)
 • kielet sekä kulttuurien tuntemus erityisesti matkailualalla
 • kansainvälisyys, kansainvälistyminen
 • palveluiden tuotteistaminen
 • sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä
 • oppilaitoksissa erityisesti verkkopedagogiikka, tiimiopettajuus sekä osaamisperustainen opetus ja ohjaus

Monipuolista kehittämistoimintaa hankkeiden muodossa!

Lapin innovaatioassistentti -toimintamallilla tuetaan Lapin alueen korkeakoulutettuja työnhakijoita sekä yrityksiä. Yritykset voivat palkata työnhakijan innovaatioassistentiksi toteuttamaan omia kehittämisprojektejaan. Innovaatioassistentit puolestaan tuovat uutta osaamista yrityksiin ja saavat valmennusta ja ohjausta paikallisilta korkeakouluilta.

Innovaatioassistentti-valmennus on Lapin ammattikorkeakoulun järjestämää täydennyskoulutusta vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille lappilaisille työnhakijoille. Valmennus sisältää yhden kuukauden koulutusjakson ja kuuden kuukauden työskentelyjakson yrityksessä. Ensimmäinen valmennus käynnistyi toukokuussa 2015, ja toinen valmennus järjestetään keväällä 2016.
Hankkeen www-sivut ja esittelyvideo

Kiinnostuitko? Tarkista valmennuksen tärkeät päivämäärät ja tutustu muutenkin tarkemmin aiheeseen klikkaamalla kuvaa:
innovaatioassari

Lisätietoja antavat Marjo Jussila, p. 050 461 1355, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi ja Heli Alaräisänen, p. 040 484 4393, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

***********

Maahanmuuttaja! Haluatko parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä? Puuttuuko sinulta suomalainen koulutus tai tutkinto? Haluaisitko suorittaa korkeakoulututkinnon, mutta sinulta puuttuu hakukelpoisuus korkeakouluopintoihin?

Maahanmuuttajien korkeakoulutus – tie tutkintoon -hankkeessa korkeakouluopiskelun edellytykset omaaville maahanmuuttajille tarjotaan polkua tutkintoon avoimien korkeakouluopintojen kautta. Heille järjestetään myös muita valmentavia opintoja ja työelämään tutustumista.

Lisätietoja antavat Irmeli Kari-Björkbacka, p. 040 484 4197, Irmeli.Kari@ulapland.fi ja Jonna Löf, p. 040 708 072, jonna.lof@lapinamk.fi

************

Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä -hankkeen tavoitteena on naisyrittäjyyden vahvistaminen Lapissa. Hankkeessa annetaan hyvinvointialan naisyrittäjille ohjausta, koulutusta ja luodaan verkostoitumismahdollisuuksia muiden yrittäjien sekä kuntatoimijoiden kanssa. Toimenpiteillä edistetään yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien yritysmuotojen syntymistä, yritystoiminnan laajentamista ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen löytymistä palvelutuotannon kehittämiseksi. Hankkeessa tuetaan myös hyvinvointialalle yrittäjäksi aikovia naisia yritystoiminnan perustamisessa.
Toimintamallia kehitetään yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin, Pohjoisimman Lapin Leaderin, hankekuntien (Sodankylä, Kemijärvi, Tervola, Enontekiö ja Muonio) sekä naisyrittäjien kanssa.

Lisätietoja antavat projektipäällikkö Katri Kuusela, p. 040 5161064, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, Birgit Mylläri 050 310 9348, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

logojono_2015

Aluetoimijaverkosto

Aikuiskoulutuspalveluiden tärkeänä tehtävänä on koulutustarpeiden ennakointi sekä tunnistaminen. Tässä keskeisessä osassa on LUC-Aluetoimijaverkosto, jonka muodostavat aluetoiminnassa tiiviisti mukana oleva korkeakoulujen opetus- ja TKI-henkilöstö. Aluetoimijaverkoston jäsenet välittävät muulle verkostolle tietoa esiinnousseista koulutus- ja kehittämistarpeista alueille. Toisaalta he myös vievät alueille tietoutta korkeakoulujen tarjonnasta.

Aluetoimijaverkosto kokoontui viime syksynä ensimmäisen kerran yhteiseen tapaamiseen ja tuloksena syntyi useita uusia liikkeellelähtöjä. Tänä syksynä oli vuorossa uusi tapaaminen ja yhteistyö Lapin hyväksi jatkuu!

Verkoston yhteyshenkilönä toimii Antti Koski Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista.

LUC_PALVELUT_palvelut   uusi logo_yo  Lapin AMK logo lomakekoko