Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelmalla alueen kilpailukykyä uudistamaan

Eero Pekkarinen, Tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistäminen on noussut hallitusohjelman sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteisiin. Uutisotsikoissa komeilee Tampere 3-hanke, jossa ollaan yhdistämässä Tampereen yliopistoa, Tampereen teknillistä yliopistoa sekä Tampereen ammattikorkeakoulua yhdeksi yliopistoksi. Monet ovat unohtaneet, että Lapissa korkeakoulujen tiivistä yhteistyötä on tehty jo vuodesta 2007 lähtien. Silloin pidettiin myös Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelman ensimmäiset työpajat ja ohjelma lähti käyntiin vuonna 2008. Osapuolet sitoutuivat vahvasti ensimmäisen ohjelman toteuttamiseen ja kehittivät yhdessä hyvinvoinnin, luonnonvarojen, teollisuuden sekä elämysten, kulttuurin ja matkailun Lappia.

Kun Lapin ammattikorkeakoulu perustettiin ja yliopistokin uusi strategiaansa, myös innovaatio-ohjelmaan tarvittiin uutta näkemystä ja potkua. Yhdessä alueen avaintoimijoiden kanssa korkeakoulut asettivat uudet tavoitteet yhteiselle tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotyölle vuosille 2014 – 2020. Kehittämisen painopisteet määriteltiin alueen yritysten ja julkisten palvelujen kehittämisen ja kansainvälistymisen tarpeiden sekä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strategioiden mukaisiksi.

Ohjelman toteuttaminen kulkee käsi kädessä Lapin aluekehittämisen ohjelmien Lappi-sopimuksen ja Arktisen erikoistumisen ohjelman kanssa. Arktisen erikoistumisen ohjelmaa toteutetaan alueen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten välisenä yhteistyönä. Ja juuri tällaista yhteistyötä myös hallitusohjelmassa mutta myös EU-tasolla halutaan edistää.

Innovaatio-ohjelman pyrkimyksenä on rakentaa pohjaa uudenlaiselle kehittämisajattelulle, jonka keskeisimpiä arvoja ovat avoimuus, monialaisuus, ideoiden jakaminen, verkostomainen yhteistyö ja yhdessä luominen.

Ohjelman pääteemoina ovat Arktinen ympäristö, luonnonvarat ja kilpailukyky sekä Pohjoisen yhteiskunnan muutos ja hyvinvointi. Ohjelmassa keskitytään aluksi yhteisesti valittuihin pilottiteemoihin: kiertotalous ja sivuvirrat; kestävä hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja esteetön vieraanvaraisuus; arktinen muotoilu sekä turvallisuus.

Kiertotaloudessa jätettä ei heitetä hukkaan vaan materiaalia hyödynnetään uusiksi tuotteiksi tai energiaksi. Tämä voi tapahtua teollisessa mittakaavassa tai pienimuotoisesti haja-asutusalueilla. Samaan aiheeseen voidaan laskea myös biotalous ja bioenergia, joiden avulla tulevaisuudessa voidaan lappilaisten leipää leventää.

Kestävä hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja esteetön vieraanvaraisuus -teemassa ollaan mukana kehittämässä lappilaista Sote-mallia, jossa palvelut voidaan turvata koko Lapissa pitkistä etäisyyksistä riippumatta. Myös ”vihreä hyvinvointi” ja palveluvieraanvaraisuuden kehittäminen sisältyvät teemaan.

Arktisen muotoilun tulisi olla osana lähes kaikkea arktista kehittämistä. Muun muassa matkailuun, luonto- ja elämysympäristöihin, palvelujen kehittämiseen, uuden sukupolven tuotteisiin sekä lumi- ja jäärakentamiseen korkeatasoinen muotoiluosaaminen tuo arktista kilpailukykyistä ilmettä sekä palvelujen joustavuutta. Yhteisenä tavoitteena on arktisen muotoilun ja taiteen osaamiskeskus

Turvallisuuden merkitys kasvaa koko ajan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Etenkin arktiset olosuhteet edellyttävät korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten ja viranomaisten saumatonta yhteistyötä matkailun, merien, luonnon, kaivosten ja teollisuuden sekä myös arjen turvallisuuden kehittämiseksi. Tornioon virtaavat turvapaikanhakijatkin etsivät Suomesta turvallisuutta mutta herättävät myös monissa turvattomuutta.

Innovaatio-ohjelman toteuttamisessa on oleellista, että korkeakoulujen osaaminen kanavoidaan alueen yritysten ja julkispalvelujen kehittämiseen. Korkeakoulujen yhteisenä profiilina on arktisuus ja osaamisen on oltava ehdotonta kansainvälistä kärkeä. Arktinen keskus on luonut kansainväliselle arktiselle tutkimukselle jo vahvan pohjan ja tunnettuuden. Lapin yliopiston tutkimuskärkien, Lapin ammattikorkeakoulun aluetta kehittävän ja uudistavan soveltavan tutkimus- ja kehittämistyön sekä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen yhteistyönä voimme kehittää uusia innovaatioita sekä parantaa Lapin kilpailukykyä. Samalla korkeakoulujen ja samalla koko Lapin tavoitteena on luoda alueelle arktisen ja pohjoisen tutkimuksen ja kehityksen huippuyksikkö.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.